13. 12. 2023
Sebapoškodzovanie u mladých ľudí realitou dneška. IPčko podáva pomocnú ruku

Postupy pedagogických pracovníkov a psychológov v prípadoch sebapoškodzovania mladých ľudí a možnosti pomoci boli témou školenia psychológov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a učiteľov zo škôl v malackom okrese. Smutná téma, o ktorej však treba hovoriť, pretože sa stala súčasťou našich životov a spoločnosti. Mladých ľudí, ktorí riešia svoje ťažkosti sebapoškodzovaním, je stále viac.

          Školenie v priestoroch Komunitného centra viedli odborníci z IPčka, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti z liniek pomoci a krízových služieb IPčka. Zuzana Juráneková z IPčka: „Tínedžeri túžia po tom, aby sa o nich niekto reálne zaujímal, aby rodičov a blízkych naozaj zaujímalo, ako sa majú a čo je pre nich dôležité. Často nám hovoria o tom, že sa cítia osamelo, neviditeľne, nevypočutí a pod obrovským tlakom. Ten tlak je spojený s výkonom, ktorý musia podávať vlastne všade – vo vzťahu k rodičom, aby nesklamali, nezlyhali a naplnili ich očakávania; v škole, kde musia podať akademický výkon; v partnerských vzťahoch, kde sa tiež obávajú byť takí, akí sú zo strachu, že nebudú pre partnera dostatoční; ale aj v rovesníckych vzťahoch. Mladí ľudia sa z hľadiska vývinovej psychológie nachádzajú v náročnom životnom období, ktoré je sprevádzané mnohými zmenami, vývinovými úlohami a potrebami, ale nemajú ešte dostatok životných skúseností na zvládanie ťažkých situácií, preto sa u nich často objavuje tendencia k extrémnemu riešeniu, ktorým môže byť sebapoškodzovanie alebo ukončenie života. Práve v tomto období mladí ľudia najviac potrebujú pomoc a najmenej ju hľadajú u dospelých.“ 

          Pedagógovia na školení priznali, že sa so sebapoškodzovaním u mládeže stretávajú. „Sebapoškodzovanie je správanie, pri ktorom človek ubližuje sám sebe. Zvyčajne je to spôsob, ktorým sa vyrovnáva s ťažkými, náročnými alebo znepokojujúcimi myšlienkami a pocitmi,“ vysvetľuje Z. Juráneková a dodáva: „My sa im však snažíme pomôcť. K dispozícii sme všetkým, ktorí hľadajú pomoc. Môžu nám napísať, zavolať, alebo prísť osobne. Vytvorili sme aj nástroj pomoci, Krabičku bezpečia, ktorá ponúka mladým ľuďom zdravé a bezpečné zvládacie stratégie na zvládanie náročných situácií.“ 

            Osobitná časť školenia bola venovaná aj téme myšlienok a pokusov o ukončenie života, ale najmä možnostiam pomoci. Na príprave školenia sa spoločne podieľali Komunitné centrum Malacky, IPčko, ÚPSVaR Malacky a CVČ. Školenie sa konalo v rámci národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.

Tragédie, ktoré sa na Slovensku stali v posledných dňoch a týždňoch, keď sa mladí ľudia rozhodli siahnuť na život sebe a aj iným, sú veľkým výkričníkom pre našu spoločnosť a nás všetkých. Prosíme, buďme k sebe viac ohľaduplní, rešpektujme sa, všímajme si viac seba navzájom, rozprávajme sa, a v prípade, keď sa niečo deje, nezostávajte so svojimi pocitmi osamote.

Text a foto: N. Jánošová

SEBAPOŠKODZOVANIE – ČO TO JE?

Sebapoškodzovanie by sme mohli označiť ako správanie, pri ktorom človek sám sebe ubližuje. Ubližovanie samému sebe je pre človeka, ktorý prežíva náročné momenty vo svojom živote, spôsob, ktorým sa snaží vyrovnávať s ťažkými a znepokojujúcimi myšlienkami a situáciami. Sebapoškodzovanie môže mať rôzne formy a môže byť spôsobované rôznymi nástrojmi, ale aj svojim vlastným telom s cieľom cítiť fyzickú bolesť či „dať zo seba von“ alebo inými slovami vyventilovať bolesť psychickú. Ak máš tento problém, nie je to normálne a treba hľadať pomoc. Nájdeš ju anonymne v IPčku. Môžeš s nimi volať, chatovať na internete, alebo prísť osobne.

Prečo sa to deje?

Dôvody a príčiny, ktoré vedú ku sebapoškodzovaniu, sa môžu líšiť, tak ako sa líšime aj my ľudia. Sú rôzne podnety, situácie a dôvody, ktoré nás znepokojujú, vyvolávajú stres, smútok, frustráciu a môžu vyústiť až k tomu, že sa ich dôsledky snažíme riešiť tým, že si ubližujeme. Všetky stavy, ktoré sme vyššie vymenovali, sa dajú opísať len slovami. Je pre nás ťažké predstaviť si, čo za nimi je, lebo každý z nás ich prežíva inak. Aj to je dôvod, pre ktorý niektorým ľuďom pomáha psychickú bolesť zvládnuť tá fyzická, ktorá je konkrétna, uchopiteľná, ľahko predstaviteľná a často jej zdroj môžeme vidieť. Konkrétne možné príčiny sebapoškodzovania nebudeme menovať. Pre jedného človeka totiž môže byť rovnaká situácia zvládnuteľná, no u iného, napr. v spojení s ďalšími náročnými situáciami, vyústi až do sebapoškodzovania. Rovnako, ako sa snažia rôzni ľudia jedinečnými spôsobmi zvládať „bolesť na duši“, potrebujú aj jedinečnú a na mieru šitú pomoc a podporu.

Káčko, centrum krízovej intervencie v Malackách otvorili na jar tohto roku na Mierovom námestí. Odborníci, ktorí tu pomáhajú, sú vyškolení psychológovia a psychologičky, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú mladí ľudia anonymne a bezplatne hovoriť. Ak niekto nechce na začiatku prísť osobne, môže napísať e-mail, napísať na čete alebo zatelefonovať. Káčka, ktoré vznikajú po celkom Slovensku, sú nadstavbou internetovej poradne pre mladých ľudí v krízových životných situáciách, ktoré založilo občianske združenie IPčko.

Ak potrebuješ pomoc, neváhaj kontaktovať:

IPčko.sk

IPčko na facebooku

Krízová linka pomoci 0800 500 333

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok