26. 7. 2018
S veľvyslancom Františkom Kašickým o strategických projektoch mesta
Na pozvanie primátora mesta Juraja Říhu navštívil Malacky diplomat František Kašický. Ich stretnutie bolo pokračovaním diskusie, ktorá sa začala vo februári tohto roka na odbornej konferencii k téme inteligentných miest. Práve tam F. Kašický z pozície veľvyslanca pre Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) , Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus prisľúbil mestám sprostredkovanie konzultácií, aby sa mohli samosprávy včas pripraviť svoje projekty.

Primátor predstavil hosťovi aktuálne strategické projekty, najmä prebiehajúcu architektonickú súťaž na revitalizáciu centra mesta, plánovanú pešiu zónu s kultúrnym domom, pripravovanú hlavnú mestskú cyklotrasu a pokračujúcu rekonštrukciu kaštieľa. „Mesto v uplynulých rokoch investovalo do kompletnej opravy strechy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Vynaložilo na ňu okolo 800 tisíc eur a sumou 100 tisíc prispelo aj ministerstvo kultúry. Úroveň a kvalitu rekonštrukčných prác ocenil aj Krajský pamiatkový úrad,“ priblížil J. Říha. 

Granty z EHP a Nórska v aktuálnom období 2014 – 2021 prinášajú na Slovensko 113 miliónov eur.  „V Malackách som predstavil možnosti a príklady dobrej praxe rôznych finančných mechanizmov, grantových schém, nadnárodných bilaterálnych programov, vrátane nórskych fondov pri rozvoji mesta a regiónu. Mesto  pod vedením súčasného primátora má totiž jasnú predstavu o plánoch do budúcnosti, skúsenosti a úspešne zrealizované projekty, kde dokáže okrem získavania finančných zdrojov z rôznych grantov vyčleňovať aj financie z mestského rozpočtu,“  povedal F. Kašický. Reagoval tým na slová primátora, že mesto sa nebráni spolufinancovaniu, práve naopak: finančnú spoluúčasť mesta považuje za dôkaz zodpovednosti samosprávy. 

Keďže jednou z oblastí, ktoré Granty EHP a Nórska podporujú, je kultúrne dedičstvo, mesto je pripravené uchádzať sa o financie z týchto zdrojov na pokračovanie rekonštrukcie kaštieľa. Malacky majú aktuálne pripravené tri projekty: odstránenie vlhkosti s obnovou fasády a okien, revitalizácia nádvoria a vytvorenie reprezentačných priestorov mesta. Ku všetkým už existuje projektová dokumentácia a stavebné povolenie. Nové výzvy na podávanie projektov budú vyhlásené koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. 

Text a foto: -lp-
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok