21. 10. 2021
S predstaviteľmi železníc o modernizácii trate
Pripravovaná modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – Kúty, ktorá prechádza Malackami, bola hlavnou témou rokovania predstaviteľov mesta s vedením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Za mesto boli na rokovaní prítomní primátor Juraj Říha a viceprimátor Milan Ondrovič, ŽSR zastupovali generálny riaditeľ Miloslav Havrila, námestník pre rozvoj a informatiku Jozef Veselka a riaditeľ odboru investorského Štefan Sedláček. 

Ako povedal primátor, modernizácia trate je pre našich obyvateľov kľúčová, preto bude mesto súčinné pri koordinácii prác. Zároveň požiadal predstaviteľov ŽSR, aby včas informovali verejnosť o jednotlivých pripravovaných krokoch. „Malačania musia mať s dostatočným predstihom informácie o dopravných obmedzeniach, vrátane uzavretia existujúcich prejazdov cez trať a budovania nových. Požiadali sme ŽSR, aby neuzatvárali naraz všetky železničné prejazdy na území mesta, hoci to pôvodne mali v pláne. Okrem diaľničného privádzača musí byť otvorený aspoň jeden ďalší prejazd, aby sa dalo pohybovať v rámci mesta. Okrem toho žiadame informovať verejnosť, ako budú nové podjazdy vyzerať a ako na ich bude organizovaná doprava,“ zdôraznil J. Říha. Súčasťou modernizácie je aj prestavba súčasných úrovňových križovaní koľajníc a ciest na mimoúrovňové, čo znamená, že autá budú prechádzať podjazdmi. ŽSR plánujú po modernizácii uzavrieť pre autá prejazd na Pezinskej, pretože potrebná dĺžka nájazdových rámp by odrezala výjazd z autobusovej stanice a Partizánsku ulicu. Pri Tabaríne bude plnohodnotný obojsmerný podjazd a pri Križovatka pri Tabaríne zostane v prevádzke a otvorí sa aj nový jednosmerný podjazd pri Gajdárovi v smere od Rádku do centra mesta. Ďalšie dva plánované podjazdy – Oslobodenia a Poľná – budú súčasťou ďalšej etapy modernizácie, ktorá sa práve projektuje. 
Mesto malo možnosť vyjadriť sa k  technickému riešeniu nových podjazdov. „Naše pripomienky boli akceptované. Podarilo sa nám vložiť do každého podjazdu bezpečné bezbariérové koridory pre chodcov a cyklistov. Okrem toho sme pripomienkovali bezbariérovosť a polohu nástupíšť v rámci stanice. Ďalšou našou požiadavkou bolo, aby sa nad novým podjazdom pri Gajdárovi dali v budúcnosti mostom prepojiť ulice Partizánska a Kukučínova,“ potvrdil viceprimátor. 
Mesto tiež chce byť pri tvorbe dizajnu protihlukových stien. Keďže trať prechádza obytným územím, stena bude pravdepodobne dosť vysoká, a preto je z pohľadu mesta dôležitá aj vizuálna stránka. 
Primátor informoval predstaviteľov ŽSR o pripravovaných mestských projektoch, ktoré vyrastú v blízkosti železnice. Ide o cyklotrasu cez Továrenskú ulici a Bike and Ride Park na Nádražnej ulici. 

-lp-/-otano- 

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok