31. 7. 2013
S nebezpečným odpadom na zberný dvor!

Približne raz za rok vyváža firma Arguss z Bratislavy nebezpečný odpad, ktorý ľudia nosia na zberné dvory v Malackách. V stredu 31. 7. odviezli pracovníci spomínanej firmy takmer plné pracovné auto odpadu. Išlo o rôzne farby po záručnej dobe, staré oleje, vyradené pesticídy, žiarovky či žiarivky, riedidlá, ale aj rozpúšťadlá. Tie sa počas roka skladujú v uzamknutom priestore.

„Uvedený vývoz sa hradí z peňazí, ktoré platia občania mestu za vývoz komunálneho odpadu. Ide totiž o vytriedený odpad z toho komunálneho,“ hovorí referentka odpadového hospodárstva v MsÚ B. Orgoňová.
Spomínané nebezpečné odpady môžu občania voziť na zberné dvory na Hlbokej alebo Partizánskej ulici počas celého roka. A nielen tie. Na zberné dvory môžete tiež nosiť jedlé oleje (z vyprážania), pneumatiky, starý nábytok, drobný stavebný odpad (1 m3/osoba/rok) či vyradené elektrické spotrebiče.

Otváracie hodiny odpadových dvorov nájdete tu.

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok