19. 11. 2014
S Eugenom Gindlom aj o Nežnej

V spoločenskej sále Spojenej ZŠ sv. Františka z Assisi sa stretli najstarší školáci a gymnazisti, aby pobesedovali so zaujímavou a výnimočnou osobnosťou slovenskej žurnalistiky Eugenom Gindlom. Tento muž je pre mládež zaujímavý nielen ako jeden z aktérov Nežnej revolúcie, ale aj ako investigatívny novinár, ktorý napriek osobným príkoriam hľadal a odhaľoval pravdu, ktorá bola často pre okolie nepohodlná a jej zverejnenie neželané.

Šokujúce osobné skúsenosti o fungovaní korupcie aj v nadnárodných spoločnostiach, o jej vývoze, štúdiu, zastieraní i odhaľovaní zúročil v scenári divadelnej hry Karpatský thriller, ktorá je aktuálne zaradená v repertoári SND v Bratislave v režijnom naštudovaní Romana Poláka. Túto súčasnú slovenskú politickú inscenáciu o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov na motívy skutočnej udalosti už časť študentov hosťujúcej školy videla. Na besede sa však dozvedeli aj niektoré netušené okolnosti, ktoré ju sprevádzali.

Eugen Gindl sa verejne zamýšľal aj nad silou moci a peňazí, ktorá od ekonomického vplyvu postupne dostala zálusk aj na politickú moc a v súčasnosti sa úspešne pokúša aj o ovládnutie médií. Moderátorka podujatia Denisa Bogdalíková ponúkla slovo aj tamojšej pani profesorke Márii Húščavovej, ktorá vyrozprávala svoje zážitky priamo zo stretnutí s aktérmi Nežnej revolúcie.

Text, foto: -tabu-     

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok