30. 4. 2013
Rozvoj Juhu sa odkladá

V septembri 2012 podal mestský úrad Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR projekt Integrovaná stratégia mestskej oblasti – Rozvoj mestskej oblasti Juh – Malacky. Cieľom projektu je eliminovať pretrvávajúce demografické negatívne trendy a ďalšie socio-ekonomické problémy mestskej oblasti Malacky Juh a zatraktívniť prostredie postihnuté fyzickým zničením a sociálnym vylúčením.

Súčasťou stratégie mali byť: rekonštrukcia predškolského zariadenia za účelom vytvorenia kvalitného a bezpečného prostredia, vytvorenie funkčnej a príjemnej oddychovej zóny v blízkosti vodného toku Malina pre všetky vekové kategórie ako aj estetické a funkčno-prevádzkové verejné priestranstvo a posilnenie vybavenosti v centre sídliska Malacky-Juh. Na rozvoj sídliska Juh sme chceli získať finančné zdroje z eurofondov z Operačného programu Bratislavský kraj. Celkové náklady projektu boli stanovené na 1 742 999,99 eur, spolufinacovanie mesta  bolo 87 150 eur.

O schválení projektov malo ministerstvo rozhodnúť v druhom kvartáli tohto roka. Nedávno však výzvu zrušilo a presunulo na neskôr. Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj pristúpil k zrušeniu z dôvodu, že v priebehu zverejnenia výzvy na predkladanie žiadosti prišlo k podstatným zmenám podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s kritériami predvýberu. Projekt tak budeme musieť predkladať ešte raz a časovo sa všetko predĺži. Výzva by mala byť vyhlásená v najbližších dňoch.

– mija –

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok