23. 5. 2008
Rozpočet s prvou zmenou
Na 22. máj zvolal primátor mesta Jozef Ondrejka zasadnutie mestského zastupiteľstva. V jeho úvode oslovil poslanecký zbor Juraj Takáč, riaditeľ cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Poďakoval sa za organizáciu dvoch etáp vlaňajších pretekov a zároveň ponúkol Malackám príležitosť opäť sa stať etapovým mestom pripravovaného 52. ročníka pretekov.

Po predchádzajúcom odstúpení Milana Valachoviča z postu predsedu komisie životného prostredia a územného rozvoja zvolili poslanci zo svojich radov na túto pozíciu Pavla Spustu, ktorý sa zároveň stal členom Mestskej rady, a schválili Všeobecne záväzné nariadenie o zásobovaní pitnou vodou v krízových situáciách. Ďalší návrh VZN – o určení pravidiel času predaja a prevádzky služieb – poslanecký zbor neschválil. Poslanci sa rozchádzali v názoroch na prevádzkový čas externých sedení pri prevádzkach a používanie hudobnej produkcie.

Diskusia sa rozprúdila aj pri prerokúvaní návrhu na prevod pozemkov pod technickými zariadeniami v prospech spoločnosti Termming. Stavby postavené na parcelách odpredalo mesto Termmingu už vlani za 30 miliónov Sk. Na základe znaleckého posudku bol vypracovaný návrh na odpredaj pozemkov pod stavbami za 13,22 miliónov Sk. Časť poslancov navrhovala znížiť kúpnu cenu v záujme zamedzenia následnému zvýšeniu ceny tepla prevádzkovateľom. V hlasovaní poslanecký zbor podporil pôvodný návrh, na základe ktorého Termming zaplatí mestu 13,22 mil. Sk v jednej splátke.

Poslanci ďalej odporučili primátorovi mesta hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti Progres Malacky za zvýšenie základného imania o 1 mil. Sk, z čoho 60-percentný podiel mesta predstavuje 600 tisíc. Sk Progres Malacky chce po zvýšení základného imania rozšíriť ponuku svojich služieb o poskytovanie internetu. V závere rokovania poslanci schválili prvú zmenu tohtoročného rozpočtu. Uznesenia MsZ budú po nadobudnutí právoplatnosti zverejnené v kompletnom znení na internetovej stránke v sekcii samospráva a v Malackom hlase.
Ďalšie
Šport
Podujatia
24. 6. 2024
Pozývame na Street Floorball Cup

Do Malaciek mieri jedinečný florbalový zážitok. Vsobotu 29. júna ožije areál ZŠ Dr. J. Dérera…

Zobraziť celý článok
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok