14. 4. 2023
Roznášajú sa rozhodnutia k daniam

            Poverení zamestnanci mesta v týchto dňoch roznášajú do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). Daňovníci dostanú rozhodnutie do vlastných rúk.

            Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a všetky právnické osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme. Daň je možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach. Prvú splátku je potrebné uhradiť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku do 30. septembra 2023.

Miestne dane a poplatky sú dôležitým príjmom mestského rozpočtu. Financuje sa z nich množstvo úloh, ktoré je podľa zákona samospráva povinná vykonávať, napríklad udržiavanie čistoty verejných priestorov, údržba zelene, oprava chodníkov, údržba cintorínov a mestských budov či vývoz komunálneho odpadu,“ vysvetľuje prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová a dodáva: „Jednoducho povedané, naše peniaze zostávajú v našom meste,“

Aby ste sa vyhli čakaniu v rade pri pokladni, prosíme vás – ak je to možné – aby ste uprednostnili bezhotovostnú platbu na účet mesta. Prosíme tiež, aby ste mali označené schránky a zvončeky.

MsÚ

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok