14. 4. 2023
Roznášajú sa rozhodnutia k daniam

            Poverení zamestnanci mesta v týchto dňoch roznášajú do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). Daňovníci dostanú rozhodnutie do vlastných rúk.

            Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a všetky právnické osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme. Daň je možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach. Prvú splátku je potrebné uhradiť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku do 30. septembra 2023.

Miestne dane a poplatky sú dôležitým príjmom mestského rozpočtu. Financuje sa z nich množstvo úloh, ktoré je podľa zákona samospráva povinná vykonávať, napríklad udržiavanie čistoty verejných priestorov, údržba zelene, oprava chodníkov, údržba cintorínov a mestských budov či vývoz komunálneho odpadu,“ vysvetľuje prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová a dodáva: „Jednoducho povedané, naše peniaze zostávajú v našom meste,“

Aby ste sa vyhli čakaniu v rade pri pokladni, prosíme vás – ak je to možné – aby ste uprednostnili bezhotovostnú platbu na účet mesta. Prosíme tiež, aby ste mali označené schránky a zvončeky.

MsÚ

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok