9. 7. 2013
Rozkopávky aj pre úniky plynu

Minulý pondelok (1. 7.) ráno ťažká technika odkrývala povrch vozovky na križovatke Radlinského a Partizánskej ulice. Podľa pracovníci na mieste hovorili o úniku plynu, ktorý majú odhaliť. Potrubie vraj potom opravia plynári. Doteraz je na mieste zábranami označená jama, ale nič sa tam nedeje napriek deklarovanému prísľubu komunikačného oddelenia SPP – distribúcia dokončiť práce už na druhý deň. Je tu však niekoľko „ak“, ktoré zrejme vstúpili do hry.

„Na uvedenom mieste bolo lokalizované miesto úniku zemného plynu, ktorý bol zistený pri kontrole tesnosti vykonávanej pracovníkmi SPP – distribúcia, a.s. Dnes (1. 7.) začal externý, zmluvný dodávateľ výkopové práce (firma DOKARO). Predpokladaný termín odstránenia poruchy je 2. 7. Splnenie predpokladu záleží hlavne na schopnostiach externého dodávateľa a zistení príčiny úniku zemného plynu po odkopaní. Je možná ešte komplikácia ohľadom skladovej zásoby potrebného materiálu k odstráneniu úniku,“ uviedla D. Hennelová z SPP Distribúcia.

Informáciu neskôr hovorkyňa SPP Distribúcia I. Zelizňáková  doplnila a my sme sa dozvedeli, že oprava plynovodu na križovatke Radlinského – Partizánska je štandardným odstraňovaním úniku zemného plynu zisteného pri pravidelnom výkone kontroly tesnosti a nesúvisí s rekonštrukčným procesom. Ten sa plánuje až v roku 2014, keď SPP – distribúcia  pripravuje rekonštrukciu plynovodov v meste Malacky v rozsahu asi 6 423 m vrátanie pripojovacích plynovodov.

Už je načase. Podľa robotníkov externej firmy sú úniky plynu v Malackách časté a mesto je údajne deravé ako ementál. Len pred pár dňami podobné poruchy riešili na Továrenskej a na Legionárskej ulici. SPP – distribúcia však trvá na tom, že v súvislosti s počtom únikov a opravami únikov plynu nezaznamenali neštandardný stav. „V roku 2012 sme v Malackách odstránili 15 únikov plynu spojených so zemnými prácami a v roku 2013 (do konca mája) 7 takýchto únikov. Všetky boli zistené na celej stredotlakovej a nízkotlakovej distribučnej sieti v meste Malacky, ktorá predstavuje až 81 km,“ vyjadrila sa hovorkyňa Ivana Zelizňáková.

Podľa oficiálnych informácií má projekt pripravovanej rekonštrukcie názov Obnova NTL plynovodu Malacky, I. etapa a v rámci neho je plánovaná rekonštrukcia plynovodov na uliciach Nádražná, M. R. Štefánika, Stupavská, Továrenská, Jilemnického a Ľ. Zúbka. Ďalšie etapy rekonštrukcie plynovodov v Malackách sú plánované do roku 2020.

SPP – distribúcia sa ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené s uskutočňovanými výkopovými prácami.

Text, foto: T. Búbelová
    

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok