22. 1. 2018
Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2017
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Malackách informovalo samosprávy v okrese o požiarovosti v roku 2017. Z rozboru vyberáme najzaujímavejšie čísla.

V uplynulom roku na území okresu Malacky horelo celkovo 179 krát. Priame škody na majetku predstavujú vyše 340 tisíc eur. Hasiči vyčíslili aj uchránené hodnoty, ktoré sú vo výške bezmála tri milióny osemstotisíc eur. Pri požiaroch našťastie nikto nezomrel, tri osoby sa zranili. 
 
V porovnaní s rokom 2016 vzniklo v minulom roku o 70 požiarov viac, priama škoda naopak klesla takmer o 600 tisíc eur. Počet zranených osôb bol o tri menej, pričom išlo len o ľahké zranenia plnoletých. Uchránené hodnoty za rok 2016 boli takmer dva milióny tristodvadsaťtisíc eur.    

Z bilancie za posledných päť rokov vyplýva, že najviac požiarov bolo v roku 2013 a to 186, najmenej v roku 2016, keď horelo 109 krát. 

V roku 2017 nebola v okrese Malacky zistená príčina vzniku požiaru v 35 prípadoch. Najčastejším dôvodom bolo úmyselné konanie neznámej fyzickej osoby, celkovo 31 krát. Ďalšími príčinami boli napríklad manipulácia s otvoreným ohňom, elektrický skrat, spaľovanie odpadu mimo skládok, ale aj fajčenie. V troch prípadoch požiar spôsobili deti vo veku od 6 do 15 rokov. Treba byť opatrný aj pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení, z dôvodov zlej manipulácie v minulom roku horelo dvakrát. 
V 77 prípadoch požiar zachvátil nezistené vlastníctvo, v 56 súkromné a v 22 prípadoch vlastníctvo obchodných spoločností.  
V roku 2017 vzniklo podľa obcí najviac požiarov v meste Malacky – 27, na druhom mieste je Stupava s 25  a tretí Plavecký Štvrtok s 19 požiarmi. Najväčšia škoda, vyše 130 tisíc eur,  bola vyčíslená  28. júna v obci Láb, kde horel lesný porast.   
Zaujímavý je aj prehľad požiarov podľa dní v týždni. Najčastejšie horelo vo štvrtok, nasleduje utorok, nedeľa a sobota. V piatok, v stredu a v pondelok vypukli požiare v rovnakom počte. 
 
Najviac požiarov vzniklo v čase od 19.00 do 20.00, nasleduje časový interval od 16.00 do 17.00 a od 21.00 do 22.00.    
Štatistiky OR HaZZ  v Malackách nech sú pre rok 2018 mementom.
 

-red- 
Ďalšie
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
28. 11. 2023
Mesto Malacky hľadá zamestnanca na pozíciu: referent personálnej a mzdovej…

Mesto Malacky hľadá zamestnankyňu/zamestnanca na pozíciu Samostatný odborný referent personálnej a…

Zobraziť celý článok