12. 6. 2020
Rovesnícka mediácia v Spojenej škole sv. Františka Assiského

Končí sa školský rok a každý z nás sa rozbehne do sveta. Sme totiž deviataci a máme pred sebou novú etapu života. Na našu cirkevnú školu budeme spomínať s  láskou. Rozhodli sme sa stať mediátormi, aby sme mohli pomáhať riešiť situácie v triedach, ktoré pripomínajú malé boje. Naučili sme sa, že v konflikte nemôžeme hľadať víťaza ani porazeného. Na našej ceste sme pochopili, že najväčším víťazstvom dvoch strán, ktoré spočiatku súperia o „svoju pravdu“ je to, keď dokážu vzájomne porozumieť tomu druhému a nájsť konsenzus.

Dva roky práce na projekte ROVESNÍCKA MEDIÁCIA V ŠKOLE, sponzorovanom z fondov EÚ Erasmus+, nám dali príležitosť spoznať samých seba a porozumieť vlastným i cudzím emóciám. Naučili sme sa klásť otázky a aktívne počúvať, komunikovať v ťažkých situáciách a byť viac empatickí.

V druhom polroku tohto školského roka nás okolnosti súvisiace s pandémiou Covid-19 prinútili prispôsobiť náš pôvodný zámer, ktorý bol  navštevovať žiakov v triedach a pomáhať im riešiť drobné konflikty. Nakoniec sme sa s nimi spoznali prostredníctvom webkamery na ranných stretnutiach. Svoju pozornosť sme sústredili na prevenciu kyberšikany, pretože v poslednom čase je pre svoje „výhody anonymity“ veľmi rozšírený. Snažili sme sa žiakom priblížiť základné pojmy on-line komunikácie, zásady zverejňovania vlastných údajov a najmä to, čo majú robiť v prípade, keď sa stanú obeťou anonymného útočníka. Našou úlohou bolo byť mladším kamarátom spojencami, ktorí  ich vypočujú a pomôžu im spojiť sa s kompetentnými ľuďmi a odborníkmi na kyberšikanu.

Naše pôsobenie v škole sa nekončí, pretože odovzdávame štafetu mladším žiakom z 8. ročníka a spoliehame sa na nich. S vierou, že sa z nich stanú ľudia, ktorí nezištne pomáhajú druhým, im  želáme veľa radosti a úspechov.
 
Samuel Vrlák, Michal Augustovič, Lenka Ježeková, Klárka Trnková, Katka Pavlová, Daniela Osadská, Simona Kordošová, Linda Hrdlovičová, Tereza Látečková a Ema Janečková

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok