25. 11. 2011
Rokovanie o zámere špeciálneho bývania prerušili.

O zámere zriedenia špeciálneho bývania, ktorý by mohol vyriešiť aj dlhotrvajúci problém susedského spolužitia s neprispôsobivými rodinami na Družstevnej ulici, sa napokon na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Malackách 24. 11. nehlasovalo. Po vyše piatich hodinách bolo rokovanie prerušené a bude pokračovať v stredu 30. 11. o 18.00 h. Hlasovaniu bude predchádzať verejné stretnutie poslancov a spracovateľov materiálu s obyvateľmi sídliska Juh, ktorí svoje odmietavé stanovisko vyjadrili v petícii s 1260 podpismi. Uskutoční sa v utorok o 18.00 h v priestoroch ZŠ Štúrova na sídlisku Juh. 

Šesť poslancov MsZ požiadalo primátora mesta o zvolanie mimoriadneho MsZ s tým, že chcú na rokovanie predložiť návrh riešenia situácie na Družstevnej ulici v Malackách a s ním súvisiaci zámer zriadenia špeciálneho bývania v objekte Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v areáli Vampíl v južnej časti mesta Malacky. Súčasťou predloženého materiálu je rozsiahla dôvodová správa, návrh memoranda, dohody o urovnaní sporu a ďalšie osobitné prílohy (viď. www.malacky.sk – Mesto – Samospráva – Mestské zastupiteľstvo – Materiály na rokovanie). Rokovanie k téme sa uskutočnilo 24. 11. o 17.00 h. 

Na požiadanie poslancov z 1. volebného obvodu bolo do programu zaradené aj rokovanie o petícii 1260 občanov z lokality Juh, ktorá vznikla počas troch dní ako reakcia na zverejnenie materiálu určeného na prerokovanie. Obyvatelia tejto lokality mali výhrady k tomu, že pred prípravou materiálu s nimi nikto materiál nekonzultoval. Zúčastnení občania vyjadrili vážne obavy o zhoršenie kvality života po zriadení špeciálneho bývania pre neprispôsobivých spoluobčanov v ich obvode. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia problémových rodín, nespokojní obyvatelia z Družstevnej ulice a v hojnom počte aj obyvatelia Juhu.

Mestské zastupiteľstvo v Malackách predloženú petíciu obyvateľov sídliska Juh vzalo na vedomie a na návrh predkladateľa materiálu J. Říhu bolo rokovanie prerušené s tým, že pokračovať bude v stredu 30. 11. o 18.00 h. Predtým sa však uskutoční verejné stretnutie poslancov a spracovateľov materiálu s obyvateľmi dotknutej lokality na ZŠ Štúrova v utorok 29. 11. o 18.00 h. Predkladateľ vyzval petitentov, aby si pripravili pripomienky a požiadavky, ktoré by chceli do materiálu zapracovať tak, aby bol pre nich akceptovateľný.

Text, foto: T. Búbelová

 

 

Ďalšie
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok
Zdravotníctvo
31. 5. 2023
Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Nemocnica Malacky predlžuje činnosť urgentného príjmu. Na spoločnom postupe sa dohodlo vedenie…

Zobraziť celý článok