14. 4. 2011
Rokovanie komisie o prideľovaní nájomných bytov
V pondelok 6. 4. sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre správu majetku a legislatívu. Komisia zaradila do svojho programu bod o procese a výsledku prideľovania nájomných  bytov na základe opakovaných pripomienok na stránke mesta v diskusiách. Okrem iných prerokúvaných bodov a prijatých uznesení bolo prijaté aj toto:

Komisia  berie na vedomie predloženú informáciu Ing. Ladislavom Adamovičom o procese a výsledku  prideľovania nájomných bytov  v HBV Jánošíkova Malacky, že bolo vyhodnotených 218 doručených žiadostí, že vyhovelo podmienkam o pridelenie nájomného bytu 119 uchádzačov, že sa pri posudzovaní žiadostí prihliadalo na rodinné a sociálne pomery uchádzačov s tým, že medzi 9 uchádzačmi, ktorí vyhoveli podmienkam a nebol im nájomný byt pridelený, nie sú osoby s deťmi, ktoré by riešili bytovú núdzu.

Komisia berie na vedomie informáciu aj o tom, že v prípade podania ďalších žiadostí o pridelenie akéhokoľvek bytu, budú žiadosti vyhodnocované s prihliadnutím na rodinné a sociálne pomery ďalších uchádzačov, ktorí budú zaradení do zoznamu náhradníkov spoločne s ostatnými predtým neúspešnými uchádzačmi.

/red/
Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok