14. 4. 2011
Rokovanie komisie o prideľovaní nájomných bytov
V pondelok 6. 4. sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre správu majetku a legislatívu. Komisia zaradila do svojho programu bod o procese a výsledku prideľovania nájomných  bytov na základe opakovaných pripomienok na stránke mesta v diskusiách. Okrem iných prerokúvaných bodov a prijatých uznesení bolo prijaté aj toto:

Komisia  berie na vedomie predloženú informáciu Ing. Ladislavom Adamovičom o procese a výsledku  prideľovania nájomných bytov  v HBV Jánošíkova Malacky, že bolo vyhodnotených 218 doručených žiadostí, že vyhovelo podmienkam o pridelenie nájomného bytu 119 uchádzačov, že sa pri posudzovaní žiadostí prihliadalo na rodinné a sociálne pomery uchádzačov s tým, že medzi 9 uchádzačmi, ktorí vyhoveli podmienkam a nebol im nájomný byt pridelený, nie sú osoby s deťmi, ktoré by riešili bytovú núdzu.

Komisia berie na vedomie informáciu aj o tom, že v prípade podania ďalších žiadostí o pridelenie akéhokoľvek bytu, budú žiadosti vyhodnocované s prihliadnutím na rodinné a sociálne pomery ďalších uchádzačov, ktorí budú zaradení do zoznamu náhradníkov spoločne s ostatnými predtým neúspešnými uchádzačmi.

/red/
Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok