7. 1. 2008
Rok prípravy na euro

Z pohľadu prednostu Mestského úradu v Malackách Ing. Dušana Vavrinca k prioritám roku 2008 patrí príprava všetkých informačných systémov a technických prostriedkov na prechod na euro. Pri ich plnení sa vychádza z Akčného plánu na zavedenie eura, ktorý vydal primátor mesta 7. novembra 2007. Jeho súčasťou je aj harmonogram úloh pre jednotlivé organizačné jednotky mesta, teda MsÚ, MsP, príspevkové a rozpočtové organizácie, ale aj určenie zodpovedných osôb.     

Mesto Malacky sa v roku 2008 bude venovať viacerým úlohám, ktoré vyplývajú z priorít na celé volebné obdobie. Medzi nimi sú napríklad odstránenie modernizačných dlhov v školstve (zateplenie, dobudovanie viacúčelových ihrísk), riešenie otázok parkovania v meste, začiatok 1. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Mesto sa chystá pokračovať v revitalizácii zelene, rozšíriť a skvalitniť spektrum sociálnych služieb a priestorov, kde sa budú uskutočňovať. Dôležitou úlohou z hľadiska predchádzania vandalizmu a kriminalite je aj pokračovanie v preventívnych aktivitách mestskej polície. 

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok