7. 1. 2008
Rok prípravy na euro

Z pohľadu prednostu Mestského úradu v Malackách Ing. Dušana Vavrinca k prioritám roku 2008 patrí príprava všetkých informačných systémov a technických prostriedkov na prechod na euro. Pri ich plnení sa vychádza z Akčného plánu na zavedenie eura, ktorý vydal primátor mesta 7. novembra 2007. Jeho súčasťou je aj harmonogram úloh pre jednotlivé organizačné jednotky mesta, teda MsÚ, MsP, príspevkové a rozpočtové organizácie, ale aj určenie zodpovedných osôb.     

Mesto Malacky sa v roku 2008 bude venovať viacerým úlohám, ktoré vyplývajú z priorít na celé volebné obdobie. Medzi nimi sú napríklad odstránenie modernizačných dlhov v školstve (zateplenie, dobudovanie viacúčelových ihrísk), riešenie otázok parkovania v meste, začiatok 1. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Mesto sa chystá pokračovať v revitalizácii zelene, rozšíriť a skvalitniť spektrum sociálnych služieb a priestorov, kde sa budú uskutočňovať. Dôležitou úlohou z hľadiska predchádzania vandalizmu a kriminalite je aj pokračovanie v preventívnych aktivitách mestskej polície. 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok