4. 2. 2022
Rok 2021 v Malackách: viac detí, sobášov aj rozvodov
Prelom rokov je vždy príležitosťou porovnať demografický vývoj v našom meste, teda koľko ľudí sa narodilo, koľko zomrelo, koľko bolo sobášov či rozvodov, aké najčastejšie mená dostávali novonarodení Malačania a podobne.  Zároveň v tomto období Štatistický úrad SR postupne zverejňuje výsledky minuloročného sčítania obyvateľov, domov a bytov. Podľa oficiálnych informácií zo sčítania žije v Malackách 18 935 obyvateľov, pričom mierne prevažujú ženy. Najviac obyvateľov je v produktívnom veku (15 – 64 rokov), najvyššie zastúpenie podľa vzdelania je úplné stredné s maturitou. Z pohľadu národnosti je najviac Slovákov, žijú tu aj Rusíni, Bulhari či Taliani. Okrem katolíckeho a evanjelického vierovyznania sa Malačania prihlásili k budhizmu, islamu a hinduizmu.

Viac detí a sobášov, ale aj rozvodov – to a mnohé iné nám ukazujú demografické štatistiky nášho mesta za rok 2021. Z chlapčenských mien v Malackách minulý rok bodovali najmä Jakub, Matúš a Michal. Karolína, Laura, Stela či Sára boli zase vlani v prvej štvorici najpopulárnejších dievčenských mien novorodencov v našom meste. Okrem toho sa v uplynulom roku narodili aj jedny dvojčatá. Podľa údajov z malackého matričného úradu sa minulý rok narodilo najviac detí od roku 2019. Od roku 2019 sa prvýkrát obrátila karta a prevahu získali novonarodené dievčatá. V rokoch 2020 a 2019 sa totiž častejšie rodili chlapci.
Zaujímavé je, že v roku 2021 sme sa v Malackách poslednýkrát rozlúčili s rovnakým počtom obyvateľov, aký sme v tom istom roku privítali (215 úmrtí, 215 narodení). V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil počet uzavretých manželstiev. Bolo ich o desať viac ako v roku 2020, keď sa viacero sobášov presunulo či zrušilo predovšetkým pre nástup pandémie. Rovnako však v minulom roku vzrástol i počet rozvedených párov. V uplynulom roku sa rozviedlo 48 dvojíc, čo je o deväť viac ako v roku 2020 a o osem viac ako v roku 2019.
V úctyhodnom veku nad 100 rokov žijú v Malackách traja ľudia, pričom najstarší z nich oslávil 103. narodeniny. V predošlom roku bolo aj viac prisťahovaných obyvateľov ako odsťahovaných. Celkovo sa v roku 2021 prisťahovalo 469 ľudí a odsťahovalo sa ich 458. 
Štatistický úrad Slovenskej republiky informoval, že k rozhodujúcemu termínu sčítania, teda k 1. januáru 2021, malo naše mesto 18 935 obyvateľov. Údaj o počte obyvateľov rozhoduje o tom, koľko peňazí dostáva každoročne mesto od štátu (ide o prerozdelenie dane z príjmu fyzických osôb, tzv. podielové dane). Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa sčítali za Malacky.


DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021 – MATRIČNÝ ÚRAD MALACKY 

Narodenia:
2021: 215 (100 chlapcov, 115 dievčat) – z toho jedny dvojičky
2020: 197 (110 chlapcov, 87 dievčat)
2019: 204 (106 chlapcov, 98 dievčat)

Najpopulárnejšie mená:
2021: Jakub, Matúš, Michal, Karolína, Laura, Stela, Sára
2020: Samuel, Maxim, Matej, Ema, Eliška, Nela
2019: Matúš, Marek, Laura, Natália

Úmrtia:
2021: 215 (105 mužov, 110 žien)
2020: 174
2019: 145

Sobáše
2021: 97 (73 civilných, 24 cirkevných)
2020: 87 (63 civilných, 24 cirkevných)
2019: 113

Rozvody
2021: 48
2020: 39
2019: 40

Počet viac ako 100-ročných obyvateľov: 3

Prisťahovaní
2021: 469
2020: 397
2019: 438

Odsťahovaní
2021: 458
2020: 454
2019: 453VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV – ÚDAJE ZA MALACKY 

EKONOMICKÉ VEKOVÉ SKUPINY 
0 – 14 rokov (predproduktívny vek)
3 100  (absolútny počet)  16,37 % (percentuálny podiel)

15 – 64 rokov (produktívny vek)
12 667    66,9 % 

65 rokov a viac (poproduktívny vek)
3 168   16,73 %

NARODENÍ V SR 
17 649   93,21 %

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ 
slovenská 18 521   97,81 %

RODINNÝ STAV 
slobodný, slobodná 
8 286   43,76 %

ženatý, vydatá 
7 402   39,09 %

rozvedený, rozvedená
1 835    9,69 %

vdovec, vdova
1 218   6,43 %

nezistené 
194  1,02 %

VZDELANIE 
bez ukončeného vzdelania (obyvatelia do 14 rokov)
2 287  12,08 %

základné 
2 805   14,81 %

stredné odborné bez maturity (učňovské) 
3 606   19,04 %

úplné stredné (s maturitou) 
4 814   25,42 %

vyššie odborné 
978  5,17 %

vysokoškolské 
3 437  18,15 %

bez vzdelania (vek 15 rokov a viac)
29   0,15 %

nezistené
978  5,17 %

NÁRODNOSŤ 
slovenská  16 929   89,41 %

ďalšie národnosti, ku ktorým sa prihlásili obyvatelia Malaciek: 
maďarská, rómska, rusínska, česká, ukrajinská, nemecká, moravská, poľská, ruská, vietnamská, bulharská, chorvátska, srbská, židovská, rumunská, albánska, rakúska, čínska, talianska, kanadská

NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE 
bez vyznania  
6 815  35,99 % 

rímskokatolícke 
9 655 50,99 %

evanjelické  
269  1,42 %

ďalšie náboženské vyznania, ku ktorým sa prihlásili obyvatelia Malaciek: 
gréckokatolícke, kalvínske, pravoslávne, jehovistické, metodistické, baptistické, cirkev bratská, židovské, husitská cirkev, starokatolíci, budhizmus, islam, hinduizmus

Podľa údajov Matričného úradu Malacky a Štatistického úradu SR spracovali P. Arpášová a Ľ. Pilzová. Foto: S. Osuský

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok