10. 6. 2014
Riaditeľské voľno na ZŠ Štúrova

Riaditeľstvo ZŠ Štúrova ulica Malacky informuje, že  podľa § 150 ods. 5, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a podľa § 3 ods. 10, vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách skracuje v dňoch 11. 6. a 12. 6. 2014 z hygienických dôvodov  (mimoriadne vysoké teploty) vyučovanie na 5 hodín.

Zároveň skracuje čas vyučovacích hodín na 40 minút a upravuje i dĺžku prestávok. Vyučovanie pre žiakov bude končiť o 11.50 h. Po tomto čase majú žiaci voľno, rodičov o opatreniach informujeme. Po 11.50 h je zabezpečený dozor pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD. Činnosť ŠKD je následne nezmenená.

K týmto opatreniam pristupujeme z dôvodu ochrániť zdravie detí i zamestnancov školy, pretože pri vonkajších teplotách nad 32˚ C stúpa teplota v budove až na 38 – 40 ˚ C.

Dušan Šuster, riaditeľ ZŠ Štúrova

 

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok