28. 8. 2015
Riaditeľka MŠ: „Zatiaľ iba samé pozitívne prekvapenia“

Počas štúdia na strednej pedagogickej a sociálnej akadémii zistila, že pedagogika a psychológia ju nesmierne fascinujú, preto pokračovala v štúdiu na vysokej škole v odbore predškolská pedagogika. Po skončení vysokoškolského štúdia obhájila rigoróznu prácu a získala titul PaedDr. – doktor pedagogiky. 18 rokov  pôsobila v Stupave ako učiteľka materskej školy. Nová riaditeľka Materskej školy v Malackách PaedDr. Silvia Gabrielová.

Na čelo MŠ v Malackách ste nastúpili v polovici júla. S akými predstavami?
Na pozíciu riaditeľky som nastúpila v čase rozsiahlej rekonštrukcie na elokovanom pracovisku Štúrova, no i pripravovaných úprav na ostatných budovách. Preto v súčasnosti považujem za jednu z hlavných priorít v riadení školy plynulé a včasné zvládnutie prebiehajúcich prác v triedach a obslužných priestoroch tak, aby boli pripravené pre otvorenie školského roka 2015/2016. Z pedagogického pohľadu je pre mňa dôležité pomôcť novoprijatým deťom v adaptačnom procese a poskytnúť predškolákom  kvalitnú  prípravu na primárne vzdelávanie na základných školách. Mojím želaním je vytvoriť pre všetky deti navštevujúce materskú školu miesto, kde sa budú cítiť čo najlepšie.
 
Čo vás v novej pozícii príjemne prekvapilo a čo, naopak, nepríjemne zaskočilo?
Môj príchod do Malaciek na funkciu riaditeľky MŠ bol z môjho pohľadu prekvapením, pretože som nepoznala svojich budúcich spolupracovníkov. Príjemne na mňa zapôsobilo srdečné privítanie vedením mesta i kolektívom zamestnancov materskej školy. S veľkým rešpektom, ale zároveň obdivom som prijala snahu zmodernizovať existujúce budovy, o ktorej nás informoval primátor na spoločnom stretnutí. Je mi sympatické, keď vidím, ako sa spoja sily zástupcov mesta, Rady školy pri MŠ, zamestnancov i rodičov s rovnakým cieľom. Postrehla som aj výbornú spoluprácu občianskych a rodičovských združení s materskou školou. Tiež sa mi páči, aké kreatívne celoškolské akcie pripravovala MŠ, a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby sa v nich pokračovalo. Po vyše mesiaci svojho pôsobenia môžem konštatovať, že som sa doteraz stretla len s pozitívnymi prekvapeniami.
 
Na čo sa môžu deti a ich rodičia tešiť po lete? Čo nové pribudlo, prípadne čo ste počas leta zrekonštruovali?

Toto leto môžeme nazvať letom rekonštrukcií na všetkých pracoviskách MŠ. Ako som už spomínala, rekonštrukcie prebiehajú a mňa teší, že takmer bez problémov. Materská škola využíva práve letné mesiace na realizáciu takýchto prác, ktoré nevplývajú na chod prevádzok na jednotlivých pracoviskách.

Mestské médiá nedávno informovali,  že termín skončenia rekonštrukcie elokovaného pracoviska na Štúrovej ulici sa posunul o mesiac, na 31. august. Aká je aktuálna situácia?
Z pozície riaditeľky materskej školy môžem potvrdiť, že prišlo k zmene tohto termínu, a my sa musíme tejto situácii prispôsobiť. Práce sa odovzdajú do konca augusta, potom však nasleduje kolaudačné konanie a posúdenie hygienických noriem. Preto sme sa rozhodli, že v septembri budeme pokračovať v režime predchádzajúceho školského roka, čo v praxi znamená, že deti dočasne premiestnime na ostatné pracoviská a predškolské triedy zriadime aj v priestoroch ZŠ Štúrova. Rodičov detí sme už informovali a verím, že situáciu chápu.

Riaditeľstvo MŠ sa presťahovalo z Ulice Jána Kollára na Štúrovu. Prečo?
Ovplyvnili to viaceré aspekty, ale ten rozhodujúci bol ekonomický. Priestor na Štúrovej ulici, v ktorom sa momentálne rozprávame, sa využíval len čiastočne na krúžky, pretože v ňom nebolo možné zriadiť plnokapacitnú triedu s dvoma pedagógmi. Tento priestor sme teda využili na nepedagogické účely a zároveň sme uvoľnili bývalú riaditeľňu na rozšírenie existujúcej triedy. Považujem to za rozumné a finančne výhodné rozhodnutie. Zároveň na Štúrovej využijeme bývalú kanceláriu zástupcu na zriadenie ekonomického oddelenia. Verím, že tieto zmeny budú vnímané pozitívne. Po úspešnom kolaudačnom konaní plánujeme zorganizovať Deň otvorených dverí. Dovoľujem si už takto v predstihu pozvať Malačanov,  aby prišli spoznať „novú tvár“ elokovaného pracoviska na Štúrovej ulici. Všetci sú srdečne vítaní.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
Foto: S. Osuský

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok