16. 3. 2020
Režimové opatrenia hlavného hygienika

Koronavírus spôsobil obmedzenie spoločenského života na celom území SR. Otvorené zostávajú len najnutnejšie obchody a prevádzky.

Hlavný hygienik SR zakázal od 13. marca prevádzku kúpalísk, telovýchovno-športových zariadení, zaradení pre deti a mládež vrátane zariadení pre deti do 3 rokov (okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení), prevádzok verejného stravovania (s výnimkou reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením), wellness centier a bazénov v ubytovacích zariadeniach, prevádzok zábavného charakteru. Opatrenie neplatí pre kúpeľné liečenia na podnet lekára.

Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené od 6.00 do 20.00 h.

Kompletné znenie: Režimové opatrenia hlavného hygienika

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok