24. 1. 2014
Revitalizácia v plnom prúde

Revitalizácia verejného priestranstva na uliciach Břeclavská a 1. mája je v plnom prúde. Už v týchto dňoch je osadené nové verejné osvetlenie v medzibloku na Břeclavskej ulici a zámková dlažba pri bytových domoch. Vytvorené je tiež vzhľadné stojisko pre kontajnery.

Obe priestranstvá, teda koniec Ulice 1. mája a Břeclavská, sa v rámci úprav prepoja a vznikne súvislý areál, kde si svoje nájdu všetky vekové kategórie. Pribudne ihrisko a prvky na cvičenie pre deti i dospelých, lavičky a odpadkové koše, prvky mestského mobiliáru a drobnej architektúry.

Rekonštrukcia neobíde ani autobusovú zastávku, ku ktorej pôjde priamo cez park chodník. Pred kaplnkou vznikne zhromažďovacie miesto na pietne spomienky.

Financie na revitalizáciu sme získali cez Operačný program Bratislavský kraj. Celkové náklady na stavbu dosiahnu hodnotu takmer 470 000 Eur. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Revitalizačné práce idú naozaj rýchlo. Dokončenie sa však predpokladá až na jeseň tohto roka, pretože okrem trvalých stavebných zásahov patrí k revitalizácii aj výsadba zelene.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok