14. 10. 2015
Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny

V súvislosti s druhým sociálnym balíčkom vlády organizuje ministerstvo vnútra SR rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty sa uskutočnia v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov. 

Podmienky žiadania o pobyt:
• čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5-násobok životného minima
• každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku

Sumy životného minima platné k 01. 07. 2015


Sumy životného minima platné k 01. 07. 2015

Plnoletá fyzická osobaĎalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osobaZaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa
198,09 € / mesiac138,19 € / mesiac90,42 € / mesiac
1,5 násobok životného minima
297,14 € / mesiac207,29 € / mesiac135,63 € / mesiac

 

Ministerstvo vnútra zadarmo zabezpečuje ubytovanie a plnú penziu pre príslušný počet osôb na príslušný počet dní/nocí. Dopravu DO a Z rekreačného zariadenia si zabezpečuje žiadateľ individuálne, na vlastné náklady a zodpovednosť. Žiadosť a prílohy sa posielajú na adresu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného k trvalému bydlisku žiadateľa, najneskôr 14 dní pred nástupným dňom zvoleného rekreačného pobytu. Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr do 5 dní pred nástupným dňom pobytu.

Tlačivo žiadosti dostanete na počkanie v MsÚ Malacky.

Bližšie informácie:
www.minv.sk

Kontakty na MV SR:
pobyty@minv.sk
0905 388 462
bezplatné číslo call centra MV: 0800 222 222


Informovať sa môžete aj v Klientskom centre Mestského úradu Malacky u p. Aleny Kmecovej.

-ts-

žiadosť
plagát

 

Ďalšie
Kultúra
24. 5. 2024
Tomáško Hindra v seriáli TV Markíza

V Malackách sa to veru hereckými talentmi len tak hemží. Vedeli ste, že Tomáško zmarkízackeho…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
24. 5. 2024
Hrnček z Malaciek pre Kaisera s Lábusom

Návšteva Stovežatej, Divadlo Kalich a trochu šťastia Kto by nepoznal obľúbených hercov…

Zobraziť celý článok