15. 8. 2008
Rekordne krátke zastupiteľstvo

Od úvodných tónov znelky mesta po záver trvalo mimoriadne zastupiteľstvo vo štvrtok 14. 8. iba necelú štvrťhodinku. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov (z celkového počtu 18) a teda bolo uznášaniaschopné. Poslanci si vypočuli návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Malacky v podaní Ing. L. Adamoviča – vedúceho oddelenia ekonomiky.

Poslanci bez diskusie akceptovali i pozmeňovacie návrhy komisie školstva a sociálnych vecí a Mestskej rady a jednohlasne znenie nového VZN schválili. Dokument určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ, v školskom klube detí, v CVČ a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni podľa návrhom riaditeľov týchto zariadení. 

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok