11. 4. 2014
Rekonštrukcia miestnych komunikácií. O ktoré ulice pôjde?

Pred časom sme vás na stránkach Malackého hlasu informovali o chystanej rekonštrukcii miestnych komunikácií v Malackách. Vzhľadom na finančnú náročnosť nie je možné opraviť všetky komunikácie, ktoré by to v Malackách potrebovali. Určili sa preto tie, ktoré sú v najhoršom technickom stave.

V rozpočte mesta bolo na rok 2014 vyčlenených 415 000 €, ktoré pokryjú opravu komunikácií na uliciach Továrenská, Záhradná a chodník na Ulici Oslobodenia. V najbližších dňoch bude vyhlásené verejné obstarávanie, z ktorého vzíde firma, ktorá uvedenú rekonštrukciu zabezpečí. O ďalšom priebehu vás budeme informovať.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok