21. 9. 2015
Regionálne cesty predlžujú rekonštrukciu nadjazdu

V piatok popoludní nás nepríjemne zaskočila tlačová správa spoločnosti, ktorá rekonštruuje nadjazd v Malackách, akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava. Oznámila v nej, že skončenie prác sa presúva na 15. november „vzhľadom na rozsah poškodenia estakády“ – citát z tlačovej správy Regionálnych ciest. Pôvodný termín skončenia rekonštrukcie bol 30. september.

Stručná chronológia rekonštrukcie:
– rekonštrukcia nadjazdu, ktorý patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, sa začala 25. mája;
– povolenie na dopravnú uzávierku platí do 30. septembra;
– na kontrolnom dni 30. júla pracovníci Regionálnych ciest informovali, že rekonštrukcia sa skončí do 31. augusta – tak, aby sa v septembri mohlo kolaudovať;
– 21. augusta Regionálne cesty písomne informovali mesto Malacky: „…zistili sme poškodenie prechodovej dosky, ktoré sme nepredpokladali v projektovej dokumentácii.“ Naďalej však ubezpečovali, že „termín ukončenia rekonštrukčných prác je v mesiaci september 2015“.

Primátor mesta Malacky Juraj Říha považuje takýto spôsob komunikácie za neprijateľný. Aj keď sa Regionálne cesty v tlačovej správe obyvateľom mesta ospravedlňujú, primátor vyzýva BSK (vlastníka cesty) a RCBA (zhotoviteľa rekonštrukcie), aby Malačanov pravdivo a priamo informovali. „O  poškodení časti mosta vedeli prinajmenšom od 21. augusta, a napriek tomu nás ubezpečovali o dodržaní termínu. Samozrejme, že si želám, aby bol nadjazd bezpečný a kvalitne opravený, ale nie je mi jasné, čo také závažné sa mohlo stať za posledný mesiac, keď sa termín posúva o neuveriteľných 6 týždňov!“

Obchádzková trasa po Pezinskej a Radlinského je na maxime svojich kapacitných možností. Juraj Říha: „Obyvateľom Malaciek obchádzka mimoriadne komplikuje život. Navyše, enormné zaťaženie obchádzkovej trasy výrazným spôsobom poškodzuje povrch komunikácie. Pýtam sa preto, ako chcú kraj a Regionálne cesty mestu Malacky tieto škody nahradiť.“

Mesto Malacky bude ako dotknutý subjekt komunikovať s vedením BSK a žiadať, aby bol staticky bezpečný most odovzdaný do užívania v čo možno najkratšom čase. 

Okrem dopravných komplikácií majú Malačania problém so správaním stavebných robotníkov, ktorí pracujú na rekonštrukcii nadjazdu. Viackrát sa sťažovali na neporiadok okolo stavby a na vulgárne pokriky, ktoré robotníci adresujú okoloidúcim ženám a dievčatám.

Ľ. Pilzová

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok