23. 1. 2023
Referendum nie je platné

Na hlasovaní sa na Slovensku zúčastnilo 1 193 198 osôb, čo predstavuje 27,25 % oprávnených voličov – referendum preto nie je platné. Spomedzi odovzdaných hlasov bolo 97,51 % odpovedí „ÁNO“ a 1,54 % odpovedí „NIE“. Sumarizácia prebehla povinne elektronicky prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS). Prvýkrát sa v referende spracovávali tiež výsledky hlasovania doručené poštou od voličov zo zahraničia.

Referendum v Malackách

V zozname voličov bolo k dátumu referenda v Malackách zapísaných 14 928 voličov.

Na hlasovaní sa zúčastnilo 4005 oprávnených voličov, čo predstavuje účasť 26,82 %.

Návratnú obálku z cudziny (hlasovací lístok) zaslali traja voliči (dve prišli z Veľkej Británie a jedna z Portugalska). Mestský úrad Malacky vydal 46 hlasovacích preukazov. Štyria voliči požiadali o špeciálny spôsob hlasovania. Spomedzi odovzdaných hlasov bolo 98,10 % odpovedí „ÁNO“ a 1,44 %  odpovedí „NIE“. Podiel neplatných hlasov predstavuje 0,46 %.

-red-, zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk

Foto: S. Osuský

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok