9. 2. 2015
Referenda sa zúčastnilo 14,43 % oprávnených voličov z Malaciek

V sobotu 7. februára sa na Slovensku uskutočnilo referendum o ochrane rodiny. Prezident SR Andrej Kiska ho vyhlásil na základe petície občanov. Iniciátorom referenda, ktorého súlad s Ústavou SR si ešte pred vyhlásením prezident nechal odobriť Ústavným súdom SR, bola Aliancia za rodinu.

Spomedzi 15 340 oprávnených voličov z Malaciek prišlo k hlasovacím urnám len 2214 z nich (14,43 %). Malačania hlasovali opäť v dvanástich volebných okrskoch rozmiestnených rovnako ako pri novembrových komunálnych voľbách. Z 2213 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo sedem neplatných.

Občania sa mohli vyjadriť k týmto trom otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Na prvú otázku odpovedalo 92,5 % voličov z Malaciek áno, 6,54 % odpovedalo nie. V rámci druhej otázky začiarklo áno 88,48 % voličov a 9,43 % voličov zaškrtlo nie. Na tretiu otázku odpovedalo 85,90 % zúčastnených áno a 11,74 % nie. Zvyšné percentá tvorí podiel neplatných hlasov. Referendum malo rovnako ako v iných mestách pokojný priebeh. Pre Malačanov i pre celé Slovensko je však neplatné, keďže k urnám neprišlo viac ako 50 % voličov.

Podrobné výsledky z jednotlivých okrskov v Malackách nájdete tu.

Text: N. Slobodová, foto: S Osuský

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok