24. 9. 2021
Pýtate sa: prečo sú na sídlisku Juh rovnaké kontajnery ako na kuchynský odpad, ale sú označené ako „rastlinný odpad“?
Na sídlisku Juh pribudli tri nové hnedé kontajnery, stoja na Štúrovej, Ľ. Fullu a D. Skuteckého. Sú presne také isté, do akých sa zbiera kuchynský odpad, avšak ich označenie hovorí, že sú určené na rastlinný odpad. Boli rozostavené na základe podnetov obyvateľov tejto lokality a sú určené na rastlinný odpad z predzáhradiek pri činžiakoch, o ktoré sa starajú obyvatelia. Tieto kontajnery tak plnia rovnakú úlohu ako hnedé nádoby, ktoré majú vo svojich dvoroch obyvatelia domov a slúžia sa zbieranie rastlinného odpadu zo záhrad (lístie, konáre, tráva atď).
Upozorňujeme verejnosť, aby si ich nepomýlila s kontajnermi na kuchynský odpad. Oba druhy zberných nádob sú viditeľne označené. 
Zároveň prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov na kuchynský odpad nehádzali obaly z potravín, ako sú igelitové alebo papierové vrecká, prípadne kartóny. 
  • Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.
  • Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria:  oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat. 
  • Do nádob s označením BIO (pri domoch) a RASTLINNÝ ODPAD (na sídlisku Juh) patrí lístie, konáre, tráva. Nepatria do nich zvyšky jedál, ktoré sa zbierajú do nádob s označením BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD Z KUCHYNE.
-lp-/-otano-
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok