19. 2. 2014
Psí výbeh s cvičiskom ľudia pripomienkujú
Mestské médiá na www.malacky.sk 10. 2. uverejnili text o pripravovanom projekte zriadenia oploteného cvičiska pre psov na Záhoráckej ulici a vyzvali verejnosť na jeho pripomienkovanie, a to až do 24. 2. Z podnetov, ktoré obyvatelia Záhoráckej ulice doteraz zaslali na oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ (OÚRŽP) v Malackách, však cítiť isté obavy a nepochopenie.

„Použili sme pracovný názov cvičisko, pretože po prvý raz mesto inštaluje do výbehu aj účelovo vybrané prvky, kde sa psy žijúce v podmienkach bytov môžu aj sami vyšantiť, zatiaľ čo ich majitelia si môžu v areáli posedieť na lavičke a napríklad čítať si knihu alebo noviny,“ povedala vedúca OÚRŽP Anna Ševerová.

Doterajšie podnety upozorňujú na predpokladané zvýšenie hladiny hluku pre brechot psov, možný zápach z psích výkalov, častý výskyt psov a strach z nich, využitie zelenej voľnej plochy, ktorá mohla slúžiť radšej ako parkovisko či detské ihrisko… Okrem toho namietajú, že Malacky už jedno cvičisko majú za mestom. Ku všetkým bodom je možné podať vysvetľujúce stanovisko a rozptýliť obavy obyvateľov zvolenej lokality.

Dôležitá je však aj skutočnosť, že v meste je registrovaných 1519 držiteľov psov, od ktorých v roku 2013 pribudlo do mestskej pokladnice 24 757,10 eur. „Tí, ktorí poctivo platia daň za psa, majú aj isté požiadavky a je pravda, že v minulosti sa pre psov veľa neurobilo,“ zdôvodňuje A. Ševerová z MsÚ. Majitelia psov sa obracajú na mesto so žiadosťou o vybudovanie plôch pre voľný výbeh psov  na plochách v blízkosti bytových domov.

Požadujú priestor, kde môžu psa voľne vypustiť a nemusia sa báť, že sa stratí, alebo ohrozí človeka.  Držitelia psov sa obracajú nielen na pracovníkov mesta, ale aj na poslancov MsZ. Vybraná plocha sa aj doteraz využívala na venčenie psíkov. Plánovaný výbeh bude oplotený a rozdelený na dve časti. Jedna plocha je určená pre výbeh psov a druhá na voľnú výcvikovú časť s tréningovými prvkami a košmi na psie exkrementy.

Výbeh budú využívať hlavne občania, ktorí bývajú v tejto lokalite, ale môžu aj iní. Prístup naň bude bezplatný a pôjde len o samostatné, relaxačné využívanie tréningových prvkov bez inštruktora. „Detské ihrisko, ktoré by tam niektorí rodičia malých detí radšej videli, sa buduje v rámci revitalizácie Břeclavskej ulice len o kúsok ďalej,“ dodáva A. Ševerová.

Tatiana Búbelová       
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok