3. 3. 2015
Prvý workshop k lesoparku

Viceprimátor Milan Ondrovič, ktorý bol poverený riadením projektu lesoparku, zorganizoval prvý workshop zaoberajúci sa jeho realizáciou v lokalite Šťuvík, Prčúle a Stožár. Na workshope, ktorý sa uskutočnil 17. februára, sa zišiel projektový tím v zložení architekt B. Škopek, krajinný architekt J. Pulman, lesný inžinier R. Hájek, environmentalista M. Mráz, referentka správy zelene M. Gajdárová a zástupca primátora M. Ondrovič.

Po predstavení zámeru projektu si prítomní stanovili globálny cieľ projektu. Tým je vytvorenie miesta, ktoré sa stane prírodným, kultúrno-športovo-rekreačným areálom regionálneho významu. Neskôr sa projektový tím vybral na obhliadku predmetného územia, aby sa všetci dôkladne oboznámili s riešenou lokalitou. Účastníci workshopu sa pokúsili zadefinovať vnútorné silné a slabé stránky daného územia a vonkajšie potenciály a ohrozenia, s ktorými budú ďalšej pracovať. Ďalšie stretnutie je naplánované na 10. marca.

Text: -red-, foto: M. Mráz

 

 

 

Ďalšie
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
28. 11. 2023
Mesto Malacky hľadá zamestnanca na pozíciu: referent personálnej a mzdovej…

Mesto Malacky hľadá zamestnankyňu/zamestnanca na pozíciu Samostatný odborný referent personálnej a…

Zobraziť celý článok