15. 2. 2012
Prvé tohtoročné MsZ už zajtra

Poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách sa tento rok po prvý raz stretnú na riadnom zasadnutí vo štvrtok 16. 2. o 15.00 h. Čaká ich rokovanie o viacerých všeobecne záväzných nariadeniach, napr. o prenájme pozemkov a nebytových priestoroch mesta, o mestskej polícii, ale vypočujú si aj správu hlavnej kontrolórky o činnosti jej útvaru v uplynulom roku.  

Na rokovaní odznie aj pravidelná informácia o stave budovania kanalizácie, ale aj niekoľko správ, medzi nimi správa o zmene organizačného poriadku MsÚ, o činnosti mestskej polície či o prípravách mesta na predčasné parlamentné voľby. Jedným z bodov programu bude aj správa o príprave a spracovaní  alternatívneho návrhu riešenia otázky občanov ohrozených sociálnym vylúčením.    

-tabu-

Program zasadnutia a materiály

Ďalšie
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
7. 6. 2023
Deň detskej radosti plný zábavy. Ťahákom bol Miro Jaroš

Detský smiech, radosť vočiach aj vtvárach, pohladenie duše vďaka vystúpeniam talentovaných umelcov…

Zobraziť celý článok