16. 1. 2015
Prvé pracovné rokovanie nového MsZ
Zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta Malacky, ktoré sa uskutoční 27. 1. o 15.00 h, má vo svojom programe prerokovanie viacerých závažných bodov. Medzi nimi sú napr. návrhy štyroch VZN. Týkajú sa odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky, poskytovania sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi z rozpočtu mesta Malacky, dotačnej a grantovej politiky mesta a miestnych daní a  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Na rokovacom stole mestských poslancov bude návrh rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, návrh na zriadenie komisií a volení zástupcovia občanov Malaciek si zvolia aj členov komisií z vlastných radov. Okrem iného rozhodnú o odmeňovaní poslancov a členov komisií, o plate primátora mesta a o návrhu na dlhodobé uvoľnenie poslanca MsZ Milana Ondroviča na výkon funkcie zástupcu primátora mesta k 16. 2. 2015.

Jedným z kľúčových bodov programu prvého pracovného zasadnutia nového poslaneckého zboru bude zámer Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ale aj návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2015.

-tabu-
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok