16. 1. 2015
Prvé pracovné rokovanie nového MsZ
Zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta Malacky, ktoré sa uskutoční 27. 1. o 15.00 h, má vo svojom programe prerokovanie viacerých závažných bodov. Medzi nimi sú napr. návrhy štyroch VZN. Týkajú sa odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky, poskytovania sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi z rozpočtu mesta Malacky, dotačnej a grantovej politiky mesta a miestnych daní a  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Na rokovacom stole mestských poslancov bude návrh rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, návrh na zriadenie komisií a volení zástupcovia občanov Malaciek si zvolia aj členov komisií z vlastných radov. Okrem iného rozhodnú o odmeňovaní poslancov a členov komisií, o plate primátora mesta a o návrhu na dlhodobé uvoľnenie poslanca MsZ Milana Ondroviča na výkon funkcie zástupcu primátora mesta k 16. 2. 2015.

Jedným z kľúčových bodov programu prvého pracovného zasadnutia nového poslaneckého zboru bude zámer Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ale aj návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2015.

-tabu-
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok