9. 3. 2011
Prvá čierna stavba zbúraná

V stredu 9. 3. ráno na Družstevnej ulici v Malackách čakala ťažká technika na zabezpečenie výkonu rozhodnutia stavebného úradu v Malackách o nariadení odstrániť čiernu stavbu. Išlo o rozostavané múry budúceho rodinného domu, ktorý si svojpomocne začali stavať Rómovia vo dvore priľahlom k susednému domu, kam sa prisťahovali v decembri 2008.

Rozhodnutie  vydané stavebným úradom nadobudlo právoplatnosť 2. 9. 2010 a keďže dotknutý stavebník sám stavbu neodstránil, vykonateľnosť nadobudlo 4. 10. 2010. Pre zložitosť výkonu takéhoto rozhodnutia bolo zabezpečenie odstránenia stavby zverené do rúk exekútora, ktorý bol po vykonaní potrebných procesných úkonov  súdom poverený na výkon exekúcie – v tomto prípade odstránení načierno postavenej stavby.  „Odstránili sme dôsledok protizákonného konania a rovnako budeme postupovať vo všetkých podobných prípadoch,“ povedal k veci primátor Malaciek Jozef Ondrejka. Podľa súdneho exekútora Štefana Hrebíka, ktorý exekúciu vykonával, sa dnes opäť ukázala dôležitosť inštitútu súdneho exekútora, na ktorého štát deleguje niektoré právomoci v rámci právnych noriem.

Mesto zabezpečuje potrebné kroky aj v záujme odstránenia druhej čiernej stavby na Družstevnej ulici, ktorá je na rozdiel od prvej obývaná. Stavebný úrad 28. 2. tohto roka po predchádzajúcom zamietnutí krajským stavebným úradom opätovne vydal rozhodnutie o nariadení odstrániť túto stavbu, ktoré zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť. Jej dôsledkom však bude pre mesto povinnosť postarať sa o strechu nad hlavou pre tých, čo o ňu exekúciou prídu, na čo upozornila aj pondelková (7. 3. ) návšteva z Úradu vlády SR slovami splnomocnenca pre rómske komunity Miroslava Polláka.

Štátny radca pre oblasť bývania Anton Šteruský navrhol mestu niekoľko riešení, pri ktorých môže štát podať pomocnú ruku. Navrhol Malackám možnosť uvažovať o výstavbe obecných nájomných bytov nižšieho štandardu za výhodných podmienok. „Môžeme participovať aj na kúpe alebo oprave vhodnej nehnuteľnosti, ktorá bude transparentne zaobstaraná a bude mať jasné vlastnícke vzťahy,“ povedal a spomenul aj možnosť dočasného ubytovania v unimobunkách, ktoré však veľmi neodporúča. Na rokovaní vznikla dohoda o podaní informácie o zvolených riešeniach zo strany mesta do 30 dní.  

Text, foto: Tatiana Búbelová

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok