12. 10. 2018
Prosíme o vyplnenie anonymného dotazníka o doprave
Vážení Malačania, 
 
v mene BSK si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie anketového dotazníka prieskumu dopravného správania. Vaše odpovede budú súčasťou podkladov pre určenie základných socio-demografických údajov a dopravných návykov obyvateľov Malaciek. Získané informácie budú použité pre vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Bratislavského kraja
 
Dotazník sa vypĺňa za domácnosť, ako aj samostatne za každého člena vašej domácnosti. Informácie prosíme uvádzať čo najpresnejšie. Presným a dôsledným vyplnením dotazníka cenne prispejete k zmapovaniu reálnych dopravných potrieb obyvateľov Malaciek a Bratislavského kraja. Prieskum je anonymný. 

Anketový dotazník nájdete na webovej stránke:

Ďakujeme za váš čas a ochotu.
Spracovateľský tím Plánu udržateľnej mobility Bratislavského kraja.

-red-
Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok