31. 8. 2023
Propozície VEČERNÉHO BEHU ZDRAVIA - BEHU VĎAKY SNP

Organizátori: mesto Malacky, Centrum voľného času Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera

Záštita: Komisia pre šport a mládež MsZ Malacky

Spoluorganizátori: AC Malacky, AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor Malacky

Termín: piatok 8. september 2023

Miesto štartu: ZŠ Dr. J. Dérera, Pamätník SNP

Prezentácia: 15.00 – 16.15 h, školský dvor ZŠ Dr. J. Dérera

Otvorenie:   16.20 h, Pamätník SNP

Štart: 16.30 h

Cieľ:  Zámocký park – futbalový štadión, bežecká dráha

Vyhodnotenie: 17.15 h

Kategórie:

  • žiačky ZŠ 1. – 2., 3. – 4., 5. – 6, 7. – 9. ročník
  • žiaci ZŠ 1. – 2., 3. – 4., 5. – 6., 7. – 9. ročník
  • dorastenky, dorastenci, ženy, muži

Dĺžka trate: cca2000 metrov, z toho 850 metrov tvorí asfaltový povrch od pamätníka SNP po Zámockú bránu. Ďalej sa beží Zámockým parkom po vyznačenej trati. Cieľ je na atletickej dráhe. V prípade potreby môže byť trasa z technických príčin upravená.

Ceny: Prví traja z každej kategórie získajú diplom. Cenu získajú aj najmladší a najstarší účastník. Každý účastník získa účastnícky list a pamätnú medailu.   

-red-

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok