17. 2. 2010
Projekty sa môžu podávať ešte sedem dní
Už len sedem pracovných dní zostáva všetkým záujemcom, ktorí sa chcú uchádzať o poskytnutie finančných prostriedkov z Nadácie Pro Malacky. V tomto roku nadácia vyhlásila už piate grantové kolo a celkom rozdelí sumu viac ako 15 tisíc eur. K tejto sume sa pridá aj výťažok z posledného plesu primátora. O grant sa môžu uchádzať právnické aj fyzické osoby, ktoré realizujú svoje aktivity v oblasti kultúry, športu a spoločensko-záujmovej činnosti, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, skvalitnenia životného prostredia, rozvoja a podpory aktivít zdravotne postihnutých obyvateľov mesta. Maximálna podpora pre jedného žiadateľa je 2 000 €. Projekt musí byť predložený na originálnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o poskytnutie dotácie (.doc 48,1 kB). K tejto žiadosti je potrebné doložiť niektoré dokumenty – doklad o právnej subjektivite žiadateľa pri neziskových organizáciách, občianskych združeniach a pod. a  ak ide o fyzickú osobu, tak doklad o trvalom pobyte. Pri tvorbe projektu je nutné si uvedomiť, že podľa pravidiel musia byť poskytnuté finančné prostriedky zúčtované do 31. mája 2010.  Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite v jednom origináli a jednej kópii výlučne poštou na adresu Nadácia Pro Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky. Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.

Ďalšie informácie nájdete tu.
 
Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok