13. 11. 2014
Projektový deň v gymnáziu

Štátne gymnázium v Malackách zorganizovalo počas Týždňa vedy a techniky v stredu 12. novembra Projektový deň grantového projektu Školské multifunkčné centrum, ktorého sa zúčastnili študenti, pedagógovia, odborní lektori i hostia.

Projektový tím pripravil pre účastníkov bohatý tematický program. Cieľom projektového dňa bolo priblížiť odbornej verejnosti aj všetkým zvedavým laikom problematiku prispôsobenia sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha so zreteľom na manažment vody v krajine. Súčasťou podujatia bolo vyzdvihnutie tvorivosti žiakov, ktorí sa zapájajú do projektu.

Po otvorení projektového dňa sa v multimediálnej učebni I konala odborná prednáška Štefana Pepicha, zástupcu riaditeľa TSÚP Rovinka, na tému Extenzívny chov hovädzieho dobytka a oviec na Slovensku. Nasledovala odborná prednáška výskumnej pracovníčky Michaely Danáčovej zo Stavebnej fakulty STU Bratislava z Katedry vodného hospodárstva, ktorá sa vo svojom vstupe venovala problematike klimatických zmien a ich možných dôsledkov.

Po vystúpení odborných lektorov sa predstavili gymnazisti v exhibičnej akademickej debate formátu Karla Poppera na tému Chov hovädzieho dobytka na mäso by mal byť zakázaný. Debatný duel malackých študentov viedla Marie Bullová ml. V jednotlivých laboratóriách prebiehali pod vedením pedagógov odborné workshopy, v ktorých tiež rezonovala téma prispôsobenia sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha.

V rámci informačných aktivít projektu sa v priestoroch odborného pavilónu konala interaktívna výstava venovaná predovšetkým žiakom. Nenahraditeľný význam vody pre život približovala novou unikátnou expozíciou sveta trojrozmerných digitálnych vizualizácií, najnovších prezentačných technológií i originálnych modelov.

Text, foto: -gymnázium-

Ďalšie
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
28. 11. 2023
Mesto Malacky hľadá zamestnanca na pozíciu: referent personálnej a mzdovej…

Mesto Malacky hľadá zamestnankyňu/zamestnanca na pozíciu Samostatný odborný referent personálnej a…

Zobraziť celý článok