8. 4. 2009
Projekt rekonštrukcie Pálfiovského kaštieľa sa finalizuje

V stredu 8. apríla sa na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR uskutočnil kontrolný deň projektu, ktorý sa zaoberá rekonštrukciou Pálfiovského kaštieľa v Malackách. Ako výskumno-vývojovú úlohu ho pod názvom Pilotný projekt rekonštrukcie historickej budovy rieši Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Uplatnenie najnovších stavebných technológií, konštrukcií, materiálov a tepelno-technických zariadení je podmienkou úspešnosti výskumného projektu, na ktorom pracujú študenti i pedagógovia Stavebnej fakulty STU vedení riešiteľom prof. Antonom Puškárom. Spolupracujúci tím malackých architektov Alexander Németh a Silvia Hanzlíková prispieva predovšetkým návrhom architektonického riešenia a funkčného využitia kaštieľa.

Podľa doterajších poznatkov, ktoré vychádzajú z výskumu krovu, stropu, komínov, fasády a energetickej štúdie, bude pri rekonštrukcii zachovaný pôvodný barokový krov. Experti oceňujú jeho dokonalú skeletovú konštrukciu a vysoký stupeň bezpečnosti. Primátor Jozef Ondrejka ako účastník kontrolného dňa odovzdal spracovateľom poznatky z výskumu podzemných chodieb pod kaštieľom. Poslednou fázou projektu bude riešenie vetrania a kanalizácie.

Začiatkom júla sa uskutoční záverečná oponentúra diela. Finalizácia úlohy, ktorou bude odovzdanie hotového projektu pre stavebné povolenie, je naplánovaná na 20. júl. Mesto Malacky bude mať po nej v rukách dôležitý predpoklad rekonštrukcie vonkajšieho plášťa objektu. O prostriedky na rekonštrukciu chce samospráva žiadať eurofondy.

Text a foto: Ivana Potočňáková

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok