26. 8. 2008
Projekt na výstavbu kanalizácie

Jeden z kľúčových cieľov mestskej samosprávy v tomto volebnom období – výstavba kanalizácie v tých častiach mesta, v ktorých chýba, dostáva jasnejšie kontúry. Od začiatku roka sa stretáva odborná komisia, ktorej úlohou je príprava projektu a podpornej dokumentácie. Doposiaľ mesto čakalo na výzvu operačného programu Životné prostredie. Na svojom ostatnom zasadnutí 18. 8. už komisia reagovala na výzvu zverejnenú Ministerstvom životného prostredia SR. V rámci prioritnej osi Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd má mesto pred sebou ambíciu podať projekt v stanovenom termíne uzávierky 14. 10.
„Je pred nami ešte obrovský kus práce,“ komentuje znenie výzvy primátor Jozef Ondrejka. „Náš zámer sa zhoduje s operačným cieľom Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči EÚ. Výzva stanovila prísne podmienky mimoriadne náročné na dokumentovanie a dokladovanie.“ Zdrojom financovania programu je Kohézny fond (85% z celkových oprávnených nákladov) a štátny rozpočet (10%). Piatimi percentami prispieva žiadateľ z vlastných zdrojov.
Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok