20. 8. 2013
Projekt na rozvoj Juhu opäť na stole

Vo štvrtok 22. augusta sa uskutoční mimoriadne zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci sa zídu pre projekt na rozvoj sídliska Juh. Projekt mesto podávalo už vlani. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR však potom výzvu na predkladanie týchto projektov zrušilo, aby ju prepracovalo a zverejnilo znova.

Mesto teda muselo projekt prepracovať podľa kritérií novej výzvy. Ministerstvu ho treba odovzdať začiatkom septembra, pričom musí obsahovať aj schválenie mestským zastupiteľstvom. Preto bolo zvolané mimoriadne zasadnutie, keďže riadne je plánované až na 19. septembra.

Projekt sa predkladá v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie Regenerácia sídiel. Cieľom je zvýšiť kvalitu života v sídlach kraja. Nenávratný finančný prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa stanovilo ministerstvo vo výške 14 117 647,00  eur. 

Ako najvhodnejšia časť Malaciek pre tento projekt sa ukázalo sídlisko Juh. Zo socio-ekonomickej analýzy totiž vyšlo ako najohrozenejšia mestská oblasť. Projekt počíta s tým, že na Juhu bude zrekonštruovaná materská škola, zrevitalizované verejné priestranstvo pri Maline a obnovené verejné priestory okolo obchodu s potravinami. Tam by malo vzniknúť nové estetické centrum sídliska.

V pláne je okrem iného oprava chodníkov, obnova zelene, lavičiek, rozšírenie detského ihriska, oprava verejného osvetlenia, ale aj rekonštrukcia parkovacích plôch. Podrobnejšie informácie o projekte a jednotlivých prácach si môžete prečítať TU (.pdf – 4,42 MB) Celkové výdavky na projekt budú 2 032 559,35 eur, pričom mesto sa musí podieľať na financovaní piatimi percentami.

Rokovanie mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť v online priamom prenose na ww.malacky.sk. Začína sa o 17.00 h.

– text: mija, foto: otano –

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok