28. 11. 2008
Projekt Mínus tri percentá

Vedúca oddelenia projektového riadenia MsÚ Ing. Eva Sokolová a projektový manažér Mgr. Peter Vavák sa zúčastnili prvého medzinárodného stretnutia manažérov projektu Mínus tri percentá v írskom Dubline. Ambiciózny neinvestičný projekt by mal po troch rokoch mestu priniesť trojpercentnú úsporu všetkých energií vrátane pohonných hmôt.

Garantom medzinárodného projektu, ktorý má byť príkladom napĺňania energetickej direktívy EÚ, je energetická agentúra CODEMA so sídlom v írskom Dubline, ktorá má uzatvorený vzťah priamo s Európskou komisiou. Účastníkmi projektu je šesť európskych miest, ktoré sa vďaka zvoleným stratégiám majú stať žiarivými príkladmi a ukázať ostatným, ako sa dá šetriť energiou a v rámci mesta tak dosahovať výrazné úspory. Mínus tri percentá vo výdavkoch na energie za tri roky chcú dosiahnuť írsky Dublin, rakúsky Graz, britské mesto Derry a Teruel v Severnom Írsku. Zástupcom Slovenska sú Malacky.

Keďže projekt je neinvestičného charakteru, jeho podstata tkvie v tom, že vo všetkých budovách mesta a verejného sektora budú vypracované energetické štúdie, na základe ktorých sa prijme zoznam opatrení a akčný plán. Jeho realizáciou sa náklady mesta na energie majú znížiť. Úspešné napĺňanie stanovených cieľov si vyžiada rozširovanie myšlienok projektu medzi občanov a predstavenie rozličných spôsobov, ako možno usporiť výdavky za energie. Šetrenie sa však bezpochyby nezaobíde bez zmeny užívateľského prístupu každého jednotlivca.

Tatiana Búbelová

 

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok