14. 9. 2012
Projekt Malacky, Kostolište - odkanalizovanie napreduje podľa harmonogramu
Stav rozpracovanosti, hodnotenie postupu prác, kontrola plnenia úloh a ďalšie úlohy boli témou druhého kontrolného dňa k projektu odkanalizovania Malaciek a obce Kostolište, ktorý sa uskutočnil 12. 9. na pôde MsÚ za prítomnosti zástupcov investora (mesto), generálneho dodávateľa a jeho subdodávateľov, autorského dozoru a stavebného dozoru, starostu obce Kostolište a ďalších dotknutých inštitúcií a spoločností.

„Práce pokračujú vo všetkých štyroch častiach mesta (sever, juh, východ, západ) aj v Kostolišti podľa harmonogramu z 8. 8. 2012,“ uviedol stavebný dozor P. Farár. Otvorené sú nasledujúce ulice: od 10. 7. Hviezdoslavova, Kozia a M. Tillnera; od 23. 7. sa pracuje v obci Kostolište; od 1. 8. sú rozkopané ulice Jesenského a Záhradná; od  7. 8. Kubinu a od 16. 8. Družstevná.

V súvislosti s rozkopávkami sa podľa zástupcov zhotoviteľov ľudia nemusia obávať. Pred začiatkom prác bol každý kus terénu odfotografovaný a podľa toho ho zhotovitelia po ukončení prác na budovaní kanalizácie opätovne uvedenú do pôvodného stavu. Bude to však až po skončení prác v celej jednej lokalite označenej v projekte svetovými stranami. Ak majú ľudia závažné otázky, môžu písomne, prípadne e-mailom kontaktovať manažérku projektu A. Ševerovú. (anna.severova@malacky.sk).

Text, foto: T. Búbelová

Odkanalizovanie – Základné informácie

NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, kód ITMS 24110110041
MOTTO: Investícia do Vašej budúcnosti.
DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 € a pokrýva 85 % nákladov. 10 % nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 km novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 km. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok