14. 9. 2012
Projekt Malacky, Kostolište - odkanalizovanie napreduje podľa harmonogramu
Stav rozpracovanosti, hodnotenie postupu prác, kontrola plnenia úloh a ďalšie úlohy boli témou druhého kontrolného dňa k projektu odkanalizovania Malaciek a obce Kostolište, ktorý sa uskutočnil 12. 9. na pôde MsÚ za prítomnosti zástupcov investora (mesto), generálneho dodávateľa a jeho subdodávateľov, autorského dozoru a stavebného dozoru, starostu obce Kostolište a ďalších dotknutých inštitúcií a spoločností.

„Práce pokračujú vo všetkých štyroch častiach mesta (sever, juh, východ, západ) aj v Kostolišti podľa harmonogramu z 8. 8. 2012,“ uviedol stavebný dozor P. Farár. Otvorené sú nasledujúce ulice: od 10. 7. Hviezdoslavova, Kozia a M. Tillnera; od 23. 7. sa pracuje v obci Kostolište; od 1. 8. sú rozkopané ulice Jesenského a Záhradná; od  7. 8. Kubinu a od 16. 8. Družstevná.

V súvislosti s rozkopávkami sa podľa zástupcov zhotoviteľov ľudia nemusia obávať. Pred začiatkom prác bol každý kus terénu odfotografovaný a podľa toho ho zhotovitelia po ukončení prác na budovaní kanalizácie opätovne uvedenú do pôvodného stavu. Bude to však až po skončení prác v celej jednej lokalite označenej v projekte svetovými stranami. Ak majú ľudia závažné otázky, môžu písomne, prípadne e-mailom kontaktovať manažérku projektu A. Ševerovú. (anna.severova@malacky.sk).

Text, foto: T. Búbelová

Odkanalizovanie – Základné informácie

NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, kód ITMS 24110110041
MOTTO: Investícia do Vašej budúcnosti.
DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 € a pokrýva 85 % nákladov. 10 % nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 km novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 km. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.
Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok