16. 4. 2020
Profil - Spojená škola sv. Františka Assiského
Nechajte svoje dieťa chodiť do školy, ktorá môže byť skutočne základom života. 
 
Vaše dieťa prežije v škole, ktorú preň vyberiete, väčšinu času počas nasledujúcich deviatich rokov. Školské prostredie formuje človeka v najdôležitejšej etape jeho života.
 
Vytvorili sme prostredie inšpirujúce a podnetné, ktoré rozvíja intelekt detí a súčasne kultivuje charakter. Samozrejme, že poskytujeme vzdelanie v triedach a učebniach, vybavených modernými digitálnymi a informačnými technológiami. Samozrejme, že kvalitne a zodpovedne pripravujeme žiakov na ich ďalšie štúdium. To je naša poctivá práca. Naším cieľom však nie je len dosiahnutie výsledkov, ktoré sa dajú merať známkami či umiestnením na olympiádach a súťažiach. Dobré výsledky v testovaniach a súťažiach sú zrkadlom našej spoločnej snahy a vnímavého porozumenia, no svoje úsilie zameriavame na dômyselné vytváranie prostredia, umožňujúceho rozvoj schopností a talentov detí. Najdôležitejšou víziou našej školy je zosúladenie kvalitného vzdelávania s výchovným pôsobením, aby sme dokázali spoznávať a napĺňať reálne potreby detí a odovzdávať im overené kresťanské morálne a ľudské hodnoty, ktoré im pomôžu viesť zmysluplný a zodpovedný život. 
 
Bezpečná škola s vynikajúcou polohou, tradíciou a povesťou je dobrým miestom pre rast dieťaťa. Základným východiskom je, že u nás je každé dieťa prijímané a rešpektované vo svojej jedinečnosti. Plnohodnotnému právu každého dieťaťa na vzdelávanie napomáha školský psychológ a špeciálny pedagóg, ktorí sa venujú individuálnej podpornej práci pre deti so špeciálnymi edukačnými problémami. Naša škola sa zapojila aj do projektu Moderné vzdelávanie z operačného programu Ľudské zdroje. Deti sú zapojené aj do medzinárodného projektu ERASMUS+, v ktorom sa učia mediačné techniky pre spolutvorbu konštruktívnych debát a predchádzanie konfliktom a v rámci projektu sa aktívne zúčastňujú na zahraničných workshopoch. Veríme, že aj ony môžu urobiť svet lepším.

Naša škola:
• každoročne nadpriemerné výsledky Testovania žiakov 9. roč. v rámci SR • anglický jazyk už od 1. ročníka • výnimočné rodinné zázemie v školskom klube detí s uzavretým areálom • vynikajúca poloha v strede mesta blízko ZUŠ, CVČ, Štúdia mladých DNH, Sokolovne, plavárne • spoločenské, cudzojazyčne orientované, výchovné či EKO – programy • dielne, ateliér remesiel a ručnej tvorby a projekt KUMŠTOBRANIE • moderná školská kuchynka • desiatky záujmových krúžkov • renovovaný historický interiér s jedinečnou atmosférou • veľký športovo-relaxačný areál s pohybovou zónou • chutná, vyvážená a zdravá strava v jedálni • príprava a realizácia projektov Muzikálna učebňa, Kláštorná záhrada, Posilňovňa, Relaxačná zóna • kultúrno-spoločenské podujatia Jasličková slávnosť, Deň rodiny, Imatrikulácie • vzdelávacie podujatia Deň Zeme, Deň vody, Škola v prírode, Hovorme o jedle • školský spevácky zbor, Klub Don Bosco.

Dávame do pozornosti, že pre cirkevnú školu neplatí rajonizácia podľa školských obvodov a prijíma deti bez rozdielu náboženského vyznania a sociálneho postavenia.

Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1
riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
tel.: 034/772 38 03
        0908 115 450

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok