16. 4. 2020
Profil - Spojená škola sv. Františka Assiského
Nechajte svoje dieťa chodiť do školy, ktorá môže byť skutočne základom života. 
 
Vaše dieťa prežije v škole, ktorú preň vyberiete, väčšinu času počas nasledujúcich deviatich rokov. Školské prostredie formuje človeka v najdôležitejšej etape jeho života.
 
Vytvorili sme prostredie inšpirujúce a podnetné, ktoré rozvíja intelekt detí a súčasne kultivuje charakter. Samozrejme, že poskytujeme vzdelanie v triedach a učebniach, vybavených modernými digitálnymi a informačnými technológiami. Samozrejme, že kvalitne a zodpovedne pripravujeme žiakov na ich ďalšie štúdium. To je naša poctivá práca. Naším cieľom však nie je len dosiahnutie výsledkov, ktoré sa dajú merať známkami či umiestnením na olympiádach a súťažiach. Dobré výsledky v testovaniach a súťažiach sú zrkadlom našej spoločnej snahy a vnímavého porozumenia, no svoje úsilie zameriavame na dômyselné vytváranie prostredia, umožňujúceho rozvoj schopností a talentov detí. Najdôležitejšou víziou našej školy je zosúladenie kvalitného vzdelávania s výchovným pôsobením, aby sme dokázali spoznávať a napĺňať reálne potreby detí a odovzdávať im overené kresťanské morálne a ľudské hodnoty, ktoré im pomôžu viesť zmysluplný a zodpovedný život. 
 
Bezpečná škola s vynikajúcou polohou, tradíciou a povesťou je dobrým miestom pre rast dieťaťa. Základným východiskom je, že u nás je každé dieťa prijímané a rešpektované vo svojej jedinečnosti. Plnohodnotnému právu každého dieťaťa na vzdelávanie napomáha školský psychológ a špeciálny pedagóg, ktorí sa venujú individuálnej podpornej práci pre deti so špeciálnymi edukačnými problémami. Naša škola sa zapojila aj do projektu Moderné vzdelávanie z operačného programu Ľudské zdroje. Deti sú zapojené aj do medzinárodného projektu ERASMUS+, v ktorom sa učia mediačné techniky pre spolutvorbu konštruktívnych debát a predchádzanie konfliktom a v rámci projektu sa aktívne zúčastňujú na zahraničných workshopoch. Veríme, že aj ony môžu urobiť svet lepším.

Naša škola:
• každoročne nadpriemerné výsledky Testovania žiakov 9. roč. v rámci SR • anglický jazyk už od 1. ročníka • výnimočné rodinné zázemie v školskom klube detí s uzavretým areálom • vynikajúca poloha v strede mesta blízko ZUŠ, CVČ, Štúdia mladých DNH, Sokolovne, plavárne • spoločenské, cudzojazyčne orientované, výchovné či EKO – programy • dielne, ateliér remesiel a ručnej tvorby a projekt KUMŠTOBRANIE • moderná školská kuchynka • desiatky záujmových krúžkov • renovovaný historický interiér s jedinečnou atmosférou • veľký športovo-relaxačný areál s pohybovou zónou • chutná, vyvážená a zdravá strava v jedálni • príprava a realizácia projektov Muzikálna učebňa, Kláštorná záhrada, Posilňovňa, Relaxačná zóna • kultúrno-spoločenské podujatia Jasličková slávnosť, Deň rodiny, Imatrikulácie • vzdelávacie podujatia Deň Zeme, Deň vody, Škola v prírode, Hovorme o jedle • školský spevácky zbor, Klub Don Bosco.

Dávame do pozornosti, že pre cirkevnú školu neplatí rajonizácia podľa školských obvodov a prijíma deti bez rozdielu náboženského vyznania a sociálneho postavenia.

Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1
riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
tel.: 034/772 38 03
        0908 115 450

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok