15. 1. 2019
Príspevky na vývoz žúmp sa každoročne obmedzujú
Obyvatelia niektorých ulíc dostávajú od mesta príspevok na vývoz žumpy. Toto opatrenie vzniklo ešte v roku 2007, keď sa pripravoval veľký eurofondový projekt budovania kanalizácie.  Poslanci mestského zastupiteľstva vtedy rozhodli, že do času vybudovania a skolaudovania kanalizácie a následného pripojenia sa domácností poskytne kompenzačný príspevok. V praxi to znamenalo, že obyvateľom preplácalo približne polovicu nákladov na vývoz žumpy. Postupne sa však domy na kanalizáciu pripájajú, čím príspevok stráca opodstatnenie. Logicky sa preto okruh prijímateľov tohto príspevku každoročne zužuje.

Aktuálne sa už môžu pripájať ulice Rakárenská a Duklianskych hrdinov. Preto už nie sú v zozname adresátov dotácie na vývoz žumpy. „Na rok 2019 sme vypustili aj všetky záhradkárske osady, čo vyvolalo veľký ohlas. V týchto lokalitách začínajú pribúdať novostavby a ich majitelia sa pýtajú mesta, prečo nastalo zúženie príspevku,“ hovorí primátor Juraj Říha. Tu treba zdôrazniť, že kompenzačný príspevok nebol určený pre novostavby, ale pre už existujúce domy na určitý čas, kým sa budú môcť pripojiť na kanalizáciu.

Každý majiteľ novostavby v záhradkárskej osade si musí byť vedomý, že ide o zónu bez infraštruktúry, kde chýbajú cesty, osvetlenie, kanalizácia či stojiská kontajnerov.  „Preto sa nám nezdá fér voči ostatným Malačanom, aby sme poskytovali príspevok aj pre nové domy v osadách. Dočasný príspevok by sa tak stal trvalým, to však ani nebolo zámerom prvotného rozhodnutia z roku 2007. Počet prijímateľov kompenzačného príspevku sa bude do budúcnosti aj naďalej znižovať,“ vysvetlil primátor.

Mesto teda príspevok nezrušilo a naďalej ho poskytuje. Zmenou je iba to, že jeho poberateľov je menej a tento trend bude pokračovať. V tomto roku dostanú príspevok na vývoz žumpy domy na týchto uliciach:  Vinohrádok, Cesta mládeže, Mansueta Olšovského, Stupavská, Partizánska, spojnica ulíc Boženy Nemcovej a Hurbanovej, Hlboká, Poľná, Záhradná, Brnianska a Vajanského.

Tento rok sa očakáva kolaudácia novej kanalizačnej vetvy na Stupavskej. Kanalizácia sa už začala budovať na Mlynskej a v blízkej budúcnosti to čaká aj ulicu Jozefa Kubinu. Mesto zároveň pripravuje projektovú dokumentáciu pre Záhradnú ulicu, pričom primátor bude rokovať s vedením Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, aby tento projekt zaradila do svojho investičného plánu.

J. Ježková, Ľ. Pilzová
Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok