10. 12. 2015
Prípravy novej diaľničnej križovatky

Projekt novej diaľničnej križovatky v blízkosti Malaciek je už v procese EIA (posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Nové dopravné napojenie iniciovalo začiatkom tohto roka vedenie mesta, ktoré nastúpilo po komunálnych voľbách 2014. „Riešenie tranzitnej dopravy je pre mňa veľkou výzvou, pretože tento strategický problém sa mestom ťahá už dlhé roky. Ak sa križovatka vybuduje, bude to historický míľnik pre naše mesto: vylúčime totiž ťažkú nákladnú dopravu z jednej časti Malaciek,“ vysvetľuje primátor Juraj Říha.

Projekt má oficiálny názov Diaľnica D2 – križovatka Rohožník  a jeho zámer okrem iného argumentuje: „…dôjde k odklonu ťažkej nákladnej dopravy, trasovanej najmä z priemyselných činností na výrobu cementu v Rohožníku…na diaľnicu D2 mimo zastavené územie okresného mesta Malacky.“ V hodnotení vplyvov stavby, ktorý si dala vypracovať NDS, sa uvádza: „Križovatka by mala mať významný podiel na odklonení ťažkej tranzitnej dopravy z priemyselných oblastí Rohožníka, ktoré v súčasnosti pri napájaní na diaľnicu D2 prechádzajú cez mesto Malacky a výrazne zhoršujú dopravu a kvalitu životného prostredia v meste.“

Primátor Juraj Říha sa o novú diaľničnú križovatku usiluje od začiatku svojho funkčného obdobia. Vo svojich prioritných cieľoch na roky 2015 – 2018 uvádza: „V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou pripraviť projektovú dokumentáciu diaľničnej križovatky s minimálnym vplyvom na okolitú zástavbu a majetkovoprávne riešiť pozemky.“ Aj pripravovanú rekonštrukciu cesty v správe BSK Rohožník – Malacky primátor podmienil jej priamym napojením na diaľnicu D2. Juraj Říha: „Ďakujem za ústretovosť vedeniu Národnej diaľničnej spoločnosti i štátnemu tajomníkovi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktorovi Stromčekovi, ktorí chápu význam nového dopravného napojenia Malaciek a sú nám v tomto procese veľmi nápomocní.“

V aktuálnom štádiu procesu EIA sa navrhujú dva varianty križovatky: kombinácia deltovitej a kosodĺžnikovej križovatky alebo prstencová križovatka. Mesto Malacky ako účastník konania súhlasilo s variantom číslo 2, teda prstencovou križovatkou. S navrhovanou technickou štúdiou súhlasila správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, v blízkosti ktorej pozemkov sa križovatka bude stavať.

Zámer diaľničnej križovatky je verejne dostupný TU.

Ľ. Pilzová

 

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok