17. 3. 2022
Pripravujú sa dva veľké zelené projekty
Ako sme už informovali, mestské zastupiteľstvo schválilo dva projekty na podporu zelene a revitalizáciu verejných priestranstiev. Prvým je obnova stredovej časti sídliska Juh, druhým je obnova Mierového námestia. Poslanci v oboch prípadoch súhlasili s tým, aby mesto podalo žiadosť o dotáciu z eurofondov (Integrovaný regionálny operačný program). 

Sídlisko Juh 
Projekt „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc Michala Tillnera a F. Malovaného“ navrhuje revitalizáciu súčasných verejných priestranstiev, ktoré slúžia ako parkovacie miesta, detské ihrisko, verejná zeleň a chodníky. Územie je vymedzené ulicami Michala Tillnera, F. Malovaného a D. Skuteckého. Táto lokalita patrí medzi stredne až najviac ohrozené časti mesta z pohľadu horúčav a povrchových záplav. 
Projekt predpokladá zmenu nepriepustného povrchu parkovísk a chodníka na priepustné, výmenu mobiliáru detského ihriska a výsadbu väčšieho množstva stromov. Tým sa výrazne zlepší cirkulácia dažďových vôd a v pozitívnom zmysle sa ovplyvní klíma, teploty či prašnosť. 
Poslanci súhlasili s tým, že v prípade úspešnej žiadosti sa bude mesto na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 52 588 €. 

Mierové námestie
Projekt „Obnova Mierového a Kláštorného námestia – časť č. 1 Mierové námestie“ navrhuje vznik nových verejných oddychových zón a revitalizáciu súčasných verejných priestranstiev. Dotknuté územie leží v dotyku hlavnej križovatky a je ohraničené cestami Záhorácka a gen. M. R. Štefánika, budovami okresného súdu, spoločenského domu, mestského úradu a polyfunkčného objektu Severín.  
Projekt predpokladá výstavbu pavilónu (zvuková bariéra, zelená strecha) a námestia (na mieste bývalého parkoviska nad budúcou mestskou podzemnou garážou). Pribudne nový mobiliár (smetné koše, lavičky, slnečníky), vodné prvky na zachytávanie a využitie dažďovej vody, nové verejné osvetlenie a sadové úpravy (ošetrenie existujúcich stromov, dosadba nových drevín). 
Poslanci súhlasili s tým, že v prípade úspešnej žiadosti sa bude mesto na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 78 990 €.

Text: Ľ. Pilzová, foto: J. Hargaš, vizualizácia: ateliér N/A

Popis: 
Zóna na sídlisku Juh
Návrh pavilónu – Mierové námestie


Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok