11. 10. 2022
Pripravuje sa projekt základnej školy na Rádku

Už dlhší čas sa uvažuje o novej základnej škole v Malackách a v súvislosti s tým už sa začala príprava projektu. Škola by mala vyrásť na Rakárenskej ulici. Prioritne by mala byť určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek, ktoré momentálne patria pod základné školy Dr. J. Dérera a na Štúrovej.

Nová škola je dlhodobým zámerom poslancov za 6. obvod. Diskusia k tejto téme sa začala pred takmer troma rokmi, keď pri prerokúvaní zmeny školských obvodov požiadali mestskí poslanci o preskúmanie možností, ako zabezpečiť deťom vzdelávanie v blízkosti bydliska. Iniciátorom diskusie bol Marián Andil, poslanec za príslušný 6. mestský obvod Rádek a Padzelek: „Obe základné školy – Dérerka aj Štúrka – sú totiž pomerne vzdialené od Rádku a Padzelku, a navyše, obe sa už blížia k hranici svojich kapacitných možností. Je preto žiadúce, aby mali deti z Rádku a Padzelku svoju spádovú školu takpovediac v pešom dosahu.“ Z dôvodu financií a času výstavby znela pôvodná požiadavka na školu pre prvý stupeň, avšak aktuálne sa otvorila možnosť jej rozšírenia. „Aby bolo možné financovať výstavbu z Plánu obnovy, navrhli sme v súlade s výzvou plnohodnotnú deväťtriednu školu pre oba stupne s telocvičňou a jedálňou. Takto budú vykryté požiadavky na školské kapacity na dlhé obdobie dopredu a Rádek, Majer a Padzelek dostanú svoju spádovú školu. Škola bude spĺňať najmodernejšie požiadavky na životné prostredie, zasadená bude do prírodného prostredia tak, aby rešpektovala okolitú zástavbu – napríklad telocvičňa bude polozapustená do zeme, ale rešpektovať bude aj okolité lesy – chceme zachovať maximum vzrastlých stromov, nachádzajúcich sa na pozemku. V rámci areálu bude dokonca osadený exteriérový ekopavilón, jazierko a atletický ovál,“ vysvetľuje viceprimátor  Milan Ondrovič, ktorý je zároveň poslancom za tento mestský obvod. 

Projekt základnej školy na Rádku schválili poslanci mestského zastupiteľstva na októbrovom rokovaní v rámci zmien a doplnkov územného plánu. Ak sa školu podarí zrealizovať, mesto by potom eventuálne mohlo vyhovieť  požiadavke obce Kostolište o prinavrátenie spoločného školského obvodu pre ZŠ na Záhoráckej ulici. 

Text: Ľ. Pilzová, vizualizácia: Mgr. art. Branislav Škopek

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok