19. 5. 2009
Príprava rekonštrukcie kaštieľa

Pilotný projekt rekonštrukcie historickej budovy kaštieľa v Malackách je úlohou výskumu a vývoja, na ktorej pracuje Slovenská technická univerzita (STU), Stavebná fakulta pod vedením prof. Ing. Antona Puškára PhD. Pracovné stretnutie skupiny odborníkov s predstaviteľmi mesta sa uskutočnilo 19. 5. v areáli kaštieľa s cieľom oboznámiť zadávateľov a riešiteľov projektu s jeho aktuálnou rozpracovanosťou.

Primátor mesta Jozef Ondrejka sprevádzal po podzemných i nadzemných častiach kaštieľa riešiteľov úlohy, projektantov, statika, diagnostikov stavieb, špecialistov na vykurovanie a energetickú náročnosť budovy, vlhnutie muriva a technické zariadenie budov. STU má podľa predpokladu odovzdať projekt ukončený záverečnou oponentúrou ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja v júli tohto roka.

V týchto dňoch Ministerstvo kultúry SR schválilo mestu Malacky dotáciu 8000 €/241 008 Sk zo svojho rozpočtu na prípravnú dokumentáciu, konkrétne expertné posúdenie drevených rekonštrukcií a zavlhnutia muriva kaštieľa v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu.

Text, foto: T. Búbelová 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok