19. 5. 2009
Príprava rekonštrukcie kaštieľa

Pilotný projekt rekonštrukcie historickej budovy kaštieľa v Malackách je úlohou výskumu a vývoja, na ktorej pracuje Slovenská technická univerzita (STU), Stavebná fakulta pod vedením prof. Ing. Antona Puškára PhD. Pracovné stretnutie skupiny odborníkov s predstaviteľmi mesta sa uskutočnilo 19. 5. v areáli kaštieľa s cieľom oboznámiť zadávateľov a riešiteľov projektu s jeho aktuálnou rozpracovanosťou.

Primátor mesta Jozef Ondrejka sprevádzal po podzemných i nadzemných častiach kaštieľa riešiteľov úlohy, projektantov, statika, diagnostikov stavieb, špecialistov na vykurovanie a energetickú náročnosť budovy, vlhnutie muriva a technické zariadenie budov. STU má podľa predpokladu odovzdať projekt ukončený záverečnou oponentúrou ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja v júli tohto roka.

V týchto dňoch Ministerstvo kultúry SR schválilo mestu Malacky dotáciu 8000 €/241 008 Sk zo svojho rozpočtu na prípravnú dokumentáciu, konkrétne expertné posúdenie drevených rekonštrukcií a zavlhnutia muriva kaštieľa v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu.

Text, foto: T. Búbelová 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok