19. 5. 2009
Príprava rekonštrukcie kaštieľa

Pilotný projekt rekonštrukcie historickej budovy kaštieľa v Malackách je úlohou výskumu a vývoja, na ktorej pracuje Slovenská technická univerzita (STU), Stavebná fakulta pod vedením prof. Ing. Antona Puškára PhD. Pracovné stretnutie skupiny odborníkov s predstaviteľmi mesta sa uskutočnilo 19. 5. v areáli kaštieľa s cieľom oboznámiť zadávateľov a riešiteľov projektu s jeho aktuálnou rozpracovanosťou.

Primátor mesta Jozef Ondrejka sprevádzal po podzemných i nadzemných častiach kaštieľa riešiteľov úlohy, projektantov, statika, diagnostikov stavieb, špecialistov na vykurovanie a energetickú náročnosť budovy, vlhnutie muriva a technické zariadenie budov. STU má podľa predpokladu odovzdať projekt ukončený záverečnou oponentúrou ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja v júli tohto roka.

V týchto dňoch Ministerstvo kultúry SR schválilo mestu Malacky dotáciu 8000 €/241 008 Sk zo svojho rozpočtu na prípravnú dokumentáciu, konkrétne expertné posúdenie drevených rekonštrukcií a zavlhnutia muriva kaštieľa v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu.

Text, foto: T. Búbelová 

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok