31. 8. 2020
Pripomenuli sme si 76. výročie SNP
        V sobotu 29. augusta uplynulo 76 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania.  Výročie sme si pripomenuli aj v Malackách tradičnou pietnou spomienkou a položením vencov k pamätníku SNP. 

Ako pripomenul vo svojom príhovore mestský poslanec Anton Pašteka, večer 29. augusta 1944 sa z rádií ozval hlas vtedajšieho slovenského ministra obrany Ferdinanda Čatloša, ktorý vyzýval Slovákov aby nekládli odpor postupujúcim nemeckým jednotkám a kto tak urobí, stane sa zradcom. O hodinu na to Ján Golian vydal vojenským posádkam v mene  povstaleckého Vojenského ústredia dohovorené heslo „Začnite s vysťahovaním!“. Bol to rozkaz na ozbrojený odpor proti okupantom. Spustil ozbrojené povstanie proti nemeckej brannej moci a jej prisluhovačom. Prakticky okamžite sa rozbehli boje v okolí Strečna a Žiliny. Na druhý deň, 30. Augusta, v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici prečítali proklamáciu o vyhlásení povstania.   
„Vojenské ústredie SNP sídlilo v Banskej Bystrici,  čo umožňovalo využívať všetky dostupné prostriedky a pod predstieranými zámienkami sústreďovať na stredné Slovensko vojenské jednotky, zbrane a muníciu, potraviny, zdravotnícky materiál či vytvárať zásoby rôzneho druhu. Okrem iného sa z Bratislavy do Kremnice presunul slovenský štátny poklad pod zámienkou jeho väčšej ochrany a tri miliardy korún zo Slovenskej národnej banky do jej filiálky v Banskej  Bystrici, na čom mal hlavnú zásluhu prvý guvernér Slovenskej národnej banky Imrich Karvaš. V pláne sa prirodzene rátalo i s horským terénom, ktorý vytváral vhodné zemepisné podmienky na úspešný boj a na masový rozvoj partizánskeho hnutia. A napokon aj na koncepciu obrany v strategickom trojuholníku Brezno – Banská Bystrica – Zvolen. Jedným z hlavných cieľov Povstania bolo otvorenie Duklianskeho priesmyku pre postupujúcu Červenú armádu a udržať karpatské priesmyky pred nemeckou armádou až do oslobodenia Slovenska,“ povedal A. Pašteka.
           Najdôležitejšou ozbrojenou silou v SNP sa stala 1. československá armáda na Slovensku. V prvých dňoch mala 18 000 vojakov a dôstojníkov. Po dvoch mobilizáciách  na oslobodenom území mala až 60 000 mužov. Jej veliteľmi boli generáli Ján Golian a Rudolf Viest. Spolu s 18 000 partizánmi dva mesiace bojovala proti dobre vyzbrojeným a frontovo skúseným nemeckým jednotkám v sile vyše 40 000 vojakov. Na bojiskách Povstania bojovali aj Česi, Rusi, Ukrajinci a ďalšie národy bývalého Sovietskeho zväzu, Poliaci, Srbi, Bulhari, Rumuni, Francúzi, Maďari, nemeckí antifašisti, Angličania, Američania, Belgičania, Holanďania, Španieli, Gréci, Austrálčania i príslušníci ďalších národov a národností, spolu ich bolo 32. 
        Aj keď nadšenie a elán povstalcov bolo veľké, odolať nemeckej presile, nebolo možné.
K oslabeniu povstania podstatne prispelo i odzbrojenie dvoch divízií slovenskej armády na východe Slovenska o sile 30 000 vojakov. A tak 27. októbra nemecké vojská obsadili srdce Povstania, Banskú Bystricu. Povstanie, ktoré  zasiahlo 30 okresov s rozlohou asi 20 000 km² a približne 1 700 000 obyvateľmi, bolo zatlačené do hôr, kde v ťažkých podmienkach pokračovali povstalci v boji proti nemeckým okupantom až do príchodu Červenej armády. V slovenských horách bojovalo viac ako 40 partizánskych jednotiek (zväzkov, brigád, oddielov a skupín). Fašisti stihli spolu so slovenskými kolaborantmi počas partizánskej vojny vypáliť takmer 100 slovenských obcí, osád a samôt. Tridsaťtisíc ľudí odvliekli do koncentračných a zajateckých táborov. Mnohí z nich tam zahynuli, medzi nimi aj Ján Golian a Rudolf Viest. 
Anton Pašteka na záver pripomenul slová Ladislava Novomeského, ktorými hodnotil  SNP: „Neboli sme proti slovenskému štátu ako svojprávnej domovine slovenského národa. Dostali sme sa s ním do sporov, dokonca ozbrojených sporov, pretože nebol svojprávny. Od počiatku bol výplodom nacistickej špekulácie a tomuto svojmu pôvodu chcel byť poplatný až do konca. Boli sme proti slovenskému štátu, aký bol, nie pretože bol. Povstanie malo i má kritikov tvrdiacich, že bolo celkom zbytočné. SNP je však východiskom pre nové obdobie v našej histórii a naša blízka i vzdialenejšia budúcnosť bude nadväzovať vo svojom počínaní na jeho myšlienky i na jeho skúsenosti, dobré i zlé.“
Slovensko sa v auguste 1944 pridalo na stranu boja proti fašizmu a prihlásilo sa k demokracii a slobode. Nezabúdajme na to a nedopusťme falšovanie histórie.

Text: Ľ. Pilzová, A. Pašteka, foto: M. Binčík

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok