24. 1. 2018
Primátor zhodnotil rok 2017
Primátor Juraj Říha prezentoval splnené prioritné ciele za rok 2017. Sú rozdelené do šiestich  základných oblastí (Obchvat mesta a životné prostredie, Doprava, Rekonštrukcia ulíc, Rekonštrukcia škôlok, Základné školy a bezpečnosť, Kultúra a šport). Ponúkame vám ich stručný prehľad. 
 
Obchvat mesta a životné prostredie 
• príprava tendra na stavebnú dokumentáciu k novej diaľničnej križovatke D2 – Rohožník
• príprava procesu posudzovania vplyvov EIA k ďalšej diaľničnej križovatke D2 – Motel M
• vysporiadané pozemky od Vojenských lesov
• dobudovaná kanalizácia na Ulici Duklianskych hrdinov
• začiatok výstavby kanalizácie na Stupavskej ulici
• kompletne zrekonštruované LED osvetlenie Nového cintorína
• zrealizovaná súťaž a financovanie kompletnej výmeny LED svietidiel
 
Doprava 
• spustená celomestská hromadná doprava
• zrekonštruované spevnené plochy zastávok s novými dizajnovými prístreškami
• obstaraný nový sociálny taxík
• nové parkoviská na Pribinovej ulici s rekonštruovaným chodníkom a LED osvetlením
• zrekonštruované parkoviská pri Novom cintoríne aj s novým LED osvetlením 
 
Rekonštrukcia ulíc
• kompletne obnovená komunikácia Cesty mládeže po Nový cintorín
• zrekonštruovaná Lesná ulica s komunikáciou a chodníkmi
• zrekonštruovaný vnútroblok v križovatke Pribinova – Ulica 1. mája
• zrekonštruovaný vnútroblok za Mestským centrom sociálnych služieb
• zrekonštruovaný vnútroblok pri Spojenej škole s chodníkmi od Záhoráckej po Ulicu 1. mája 
 
Rekonštrukcia škôlok
• nová škôlka pre 50 detí na Bernolákovej ulici
• dokončenie rekonštrukcie hlavného pavilónu škôlky na Bernolákovej ulici
• zateplenie a nová fasáda s chodníkmi v škôlke na Rakárenskej ulici
• komplexne zrekonštruovaná škôlka na Hviezdoslavovej ulici 
 
Základné školy a bezpečnosť
• zateplenie polovice budov s novou fasádou a vstupným chodníkom v ZŠ Záhorácka 
• nové LED osvetlenie telocviční v ZŠ Záhorácka 
• výmena podláh vo všetkých triedach a jedálni v ZŠ Záhorácka
• dokončené chladenie átria a stavebné úpravy školského klubu detí v ZŠ Štúrova 
• nové terénne vozidlo mestskej polície
• otvorené moderné sídlo mestskej polície
 
Kultúra a šport
• kompletne zrekonštruovaná strecha s komínmi Pálffyovského kaštieľa 
• reedícia Záhoráckeho slovníka
• nové podujatie Malacký piknik
• otvorenie školských dvorov pre rekreačný šport
• zrekonštruované spoločné šatne a mužské sprchy v športovej hale 
• nové wellness centrum v športovej hale 
• zrekonštruovaná polovica šatní a spŕch vo futbalovom štadióne
 
-red-
Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok