2. 2. 2009
Primátor so športovcami o koncepcii rozvoja športu
V piatok 30. januára a v sobotu 31. januára sa primátor Jozef Ondrejka postupne stretol so správcami športových zariadení v meste, aby spolu hovorili o koncepcii rozvoja športu. Dokument s názvom Návrh koncepcie rozvoja športu a správy športových zariadení mesta Malacky, ktorý bol súčasťou navrhnutého programu decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva, bol na návrh poslanca Branislava Ortha vypustený z programu zasadnutia. Prijatie koncepcie patrí medzi priority mesta na roky 2007 – 2010. Na koncepcii pracovala komisia menovaná primátorom mesta. Spracovateľ Vladimír Mihočko navrhuje úpravu zmluvných vzťahov na prenájom objektov i prevádzkovanie klziska v Zámockom parku. Športová verejnosť otvorene vyjadruje nesúhlas s predloženou podobou dokumentu. Pozvanie primátora J. Ondrejku prijal predseda TJ Strojár P. Oreský, predsedovia športových oddielov, ktorých sa koncepcia priamo dotýka i poslanec B. Orth. Hlavným výstupom zo stretnutí je dohoda, že oddiely do 14 dní doručia mestu vlastné písomné stanovisko ku koncepcii. V ňom uvedú, či s koncepciou súhlasia a aké pripomienky navrhujú do dokumentu zapracovať. Druhou možnosťou je zamietavý postoj spolu s jeho odôvodnením. „Potom koncepciu zaradím do programu najbližšieho riadneho zasadnutia MsZ. A hoci by tento dokument nebol poslancami prijatý, aspoň bude inšpirovať k hľadaniu nových možností rozvoja športu,“ uviedol primátor Jozef Ondrejka.
Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok