2. 2. 2009
Primátor so športovcami o koncepcii rozvoja športu
V piatok 30. januára a v sobotu 31. januára sa primátor Jozef Ondrejka postupne stretol so správcami športových zariadení v meste, aby spolu hovorili o koncepcii rozvoja športu. Dokument s názvom Návrh koncepcie rozvoja športu a správy športových zariadení mesta Malacky, ktorý bol súčasťou navrhnutého programu decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva, bol na návrh poslanca Branislava Ortha vypustený z programu zasadnutia. Prijatie koncepcie patrí medzi priority mesta na roky 2007 – 2010. Na koncepcii pracovala komisia menovaná primátorom mesta. Spracovateľ Vladimír Mihočko navrhuje úpravu zmluvných vzťahov na prenájom objektov i prevádzkovanie klziska v Zámockom parku. Športová verejnosť otvorene vyjadruje nesúhlas s predloženou podobou dokumentu. Pozvanie primátora J. Ondrejku prijal predseda TJ Strojár P. Oreský, predsedovia športových oddielov, ktorých sa koncepcia priamo dotýka i poslanec B. Orth. Hlavným výstupom zo stretnutí je dohoda, že oddiely do 14 dní doručia mestu vlastné písomné stanovisko ku koncepcii. V ňom uvedú, či s koncepciou súhlasia a aké pripomienky navrhujú do dokumentu zapracovať. Druhou možnosťou je zamietavý postoj spolu s jeho odôvodnením. „Potom koncepciu zaradím do programu najbližšieho riadneho zasadnutia MsZ. A hoci by tento dokument nebol poslancami prijatý, aspoň bude inšpirovať k hľadaniu nových možností rozvoja športu,“ uviedol primátor Jozef Ondrejka.
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok