2. 2. 2009
Primátor so športovcami o koncepcii rozvoja športu
V piatok 30. januára a v sobotu 31. januára sa primátor Jozef Ondrejka postupne stretol so správcami športových zariadení v meste, aby spolu hovorili o koncepcii rozvoja športu. Dokument s názvom Návrh koncepcie rozvoja športu a správy športových zariadení mesta Malacky, ktorý bol súčasťou navrhnutého programu decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva, bol na návrh poslanca Branislava Ortha vypustený z programu zasadnutia. Prijatie koncepcie patrí medzi priority mesta na roky 2007 – 2010. Na koncepcii pracovala komisia menovaná primátorom mesta. Spracovateľ Vladimír Mihočko navrhuje úpravu zmluvných vzťahov na prenájom objektov i prevádzkovanie klziska v Zámockom parku. Športová verejnosť otvorene vyjadruje nesúhlas s predloženou podobou dokumentu. Pozvanie primátora J. Ondrejku prijal predseda TJ Strojár P. Oreský, predsedovia športových oddielov, ktorých sa koncepcia priamo dotýka i poslanec B. Orth. Hlavným výstupom zo stretnutí je dohoda, že oddiely do 14 dní doručia mestu vlastné písomné stanovisko ku koncepcii. V ňom uvedú, či s koncepciou súhlasia a aké pripomienky navrhujú do dokumentu zapracovať. Druhou možnosťou je zamietavý postoj spolu s jeho odôvodnením. „Potom koncepciu zaradím do programu najbližšieho riadneho zasadnutia MsZ. A hoci by tento dokument nebol poslancami prijatý, aspoň bude inšpirovať k hľadaniu nových možností rozvoja športu,“ uviedol primátor Jozef Ondrejka.
Ďalšie
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Kultúra
Školstvo
29. 5. 2023
Navštívte výstavu ZUŠ v kaštieli

Počas Prvomájových Malaciek otvoril Pálffyovský kaštieľ letnú návštevnícku sezónu. …

Zobraziť celý článok