3. 1. 2011
Primátor pozastavil výkon uznesení

Nie všetkým návrhom, na ktorých sa poslanci na decembrovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva uzniesli, dal primátor mesta Jozef Ondrejka zelenú. Primátor vetoval uznesenie, podľa ktorého by mali vzniknúť nové komisie mestského zastupiteľstva – komisia pre vzdelávanie, mládež a šport; pre kultúru a cestovný ruch; pre sociálne veci a zdravotníctvo; pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie; pre financie a rozpočet; pre správu majetku a legislatívu; pre ochranu verejného poriadku; pre ochranu verejného záujmu. Pozastavený je tak aj výkon uznesení, ktoré určujú predsedov týchto komisií.

Primátorov podpis chýba tiež pod uznesením, zvyšujúcim počet členov komisií a ich rozšírenie o občanov – neposlancov, a pod uznesením, podľa ktorého by mali byť poslancom v elektronickej forme doručené základné dokumenty mesta. Pozastavené je tiež uznesenie, ktorým MsZ ukladá mestskému úradu vypracovať správu o riešení nedostatku miest v materskej škole. Dôvodmi, pre ktoré J. Ondrejka výkon spomínaných uznesení pozastavil, je podľa jeho slov fakt, že odporujú zákonu alebo sú pre mesto Malacky zjavne nevýhodné.

/mn/; foto: /otano/

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok