3. 1. 2011
Primátor pozastavil výkon uznesení

Nie všetkým návrhom, na ktorých sa poslanci na decembrovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva uzniesli, dal primátor mesta Jozef Ondrejka zelenú. Primátor vetoval uznesenie, podľa ktorého by mali vzniknúť nové komisie mestského zastupiteľstva – komisia pre vzdelávanie, mládež a šport; pre kultúru a cestovný ruch; pre sociálne veci a zdravotníctvo; pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie; pre financie a rozpočet; pre správu majetku a legislatívu; pre ochranu verejného poriadku; pre ochranu verejného záujmu. Pozastavený je tak aj výkon uznesení, ktoré určujú predsedov týchto komisií.

Primátorov podpis chýba tiež pod uznesením, zvyšujúcim počet členov komisií a ich rozšírenie o občanov – neposlancov, a pod uznesením, podľa ktorého by mali byť poslancom v elektronickej forme doručené základné dokumenty mesta. Pozastavené je tiež uznesenie, ktorým MsZ ukladá mestskému úradu vypracovať správu o riešení nedostatku miest v materskej škole. Dôvodmi, pre ktoré J. Ondrejka výkon spomínaných uznesení pozastavil, je podľa jeho slov fakt, že odporujú zákonu alebo sú pre mesto Malacky zjavne nevýhodné.

/mn/; foto: /otano/

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok