3. 1. 2011
Primátor pozastavil výkon uznesení

Nie všetkým návrhom, na ktorých sa poslanci na decembrovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva uzniesli, dal primátor mesta Jozef Ondrejka zelenú. Primátor vetoval uznesenie, podľa ktorého by mali vzniknúť nové komisie mestského zastupiteľstva – komisia pre vzdelávanie, mládež a šport; pre kultúru a cestovný ruch; pre sociálne veci a zdravotníctvo; pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie; pre financie a rozpočet; pre správu majetku a legislatívu; pre ochranu verejného poriadku; pre ochranu verejného záujmu. Pozastavený je tak aj výkon uznesení, ktoré určujú predsedov týchto komisií.

Primátorov podpis chýba tiež pod uznesením, zvyšujúcim počet členov komisií a ich rozšírenie o občanov – neposlancov, a pod uznesením, podľa ktorého by mali byť poslancom v elektronickej forme doručené základné dokumenty mesta. Pozastavené je tiež uznesenie, ktorým MsZ ukladá mestskému úradu vypracovať správu o riešení nedostatku miest v materskej škole. Dôvodmi, pre ktoré J. Ondrejka výkon spomínaných uznesení pozastavil, je podľa jeho slov fakt, že odporujú zákonu alebo sú pre mesto Malacky zjavne nevýhodné.

/mn/; foto: /otano/

Ďalšie
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Kultúra
Školstvo
29. 5. 2023
Navštívte výstavu ZUŠ v kaštieli

Počas Prvomájových Malaciek otvoril Pálffyovský kaštieľ letnú návštevnícku sezónu. …

Zobraziť celý článok